Голяма част от хората със затлъстяване ежегодно предприемат диети за отслабване, но едва 1/4 от тях успяват да задържат постигнатата редукция на тегло. При по-голямата част от хората настъпва бързо възстановяване на изходното или дори по-високо от него тегло (т.нар. „йо-йо” ефект).

 

Какви са причините за това?


 

Факторите, които са свързани с възстановяването на теглото след редукцията му са:

 • Поставяне на нереалистични цели;
 • Затлъстяване, дължащо се на медицински причини;
 • Заседнал начин на живот;
 • Склонност към прехранване;
 • Хранене в отговор на негативни емоции и стрес;
 • Депресии;
 • Дистрес;
 • Неподходящи стратегии за справяне с проблема;
 • Личностни характеристики, със склонност за избягване на проблемите;
 • Ниска мотивация за редукция на тегло.

Минималният пакет от лабораторни изследвания, които е препоръчително да се направят при хора със затлъстяване включва: кръвна захар на гладно, липиден профил (общ холестерол, HDL, LDL – холестерол, триглицериди), пикочна киселина и креатинин, тиреоидна функция (изследване на ТСХ), чернодробни ензими. Вашият лекар може да реши да разшири пакета от изследвания при съмнение за съпътсващо заболяване – например:

 • Изследване на черния дроб при абнормни стойности на чернодробните ензими (ехография, биопсия при показания);
 • Изследване на сърдечносъдовата система при съмнение например за исхемична болест на сърцето;
 • Провеждане на полисомнография при съмнение за обструктивна сънна апнея;
 • Насочено изследване за ендокринна патология при суспектни данни за това (например синдром на Кушинг).

Психиатричните заболявания и по-точно медикаментозното им лечение са честа причина за неконтролирано покачване на тегло. Редица психологически проблеми също, като дистрес, чувство на неудовлетвореност, депресия са допринасящи фактори за прекомерна консумация на храна. Като последица от това се появява чувството за вина, водещо до порочен кръг, в който приемът на храна е основна проява. 

 

Пример за създаването на подобен порочен кръг е хранителното разстройство – булимия. Тя най-често засяга млади момичета, които обикновено се отличават със своята амбициозност и висока себекритичност.

 

Голям процент от хората съобщават за епизоди на нощно хранене или вечерно прехранване. Често това са лица, даващи нощен труд. Нарушаването на цикъла „сън-бодърстване”, който обичайно включва дневно бодърстване и нощен сън, е предпоставка за създаване на хроничен стрес на организма. Обичайно стресът ни кара да се храним повече и да трупаме килограми. По-малък процент от хората реагират на стреса с редукция на тегло. 

 

Какво е важно да знаем?

 

Във всяка една програма за редукция на тегло първото и най-важно нещо е да се поставят реалистични цели за постигане. Препоръчваните цели за редукция на тегло са – постигане на 5-15% редукция на тегло за 6 месеца. Всяка друга „по-амбициозна” цел за отслабване предполага с голяма вероятност „йо-йо” ефект.

 

Запомнете, че двата основни компонента от цялостната стратегия за редукция на тегло са: хранителен режим и физическа активност. И докато правилният хранителен режим ще ни помогне повече в постигането на редукция на тегло, то физическата активност ще ни помогне основно в това да задържим редуцираните килограми. 

 

Кога казваме, че сме успели да задържим редуцираните килограми?

 • При наддаване на тегло по-малко от 3 кг за 2 години и
 • При поддържане на редукцията в обиколката на талията под 4,1 см за същия период.

В заключение е важно да отбележим, че създаването на мотивация у човека за дългосочна промяна в стила на живот е важно условие за избягване на цикличното вариране в теглото, което се смята за рисков фактор за развитие на артериална хипертония, захарен диабет, холелитиаза, и депресия.