Какво е дистрибутивен шок?

Дистрибутивният шок, известен също като вазодилататорен шок, е един от четирите общи вида шок (хиповолемичен, дистрибутивен, кардиогенен и обструктивен), които причиняват неадекватна тъканна перфузия (оросяване). При дистрибутивния шок системната вазодилатация (съдоразширяване) води до намален кръвен поток към мозъка, сърцето и бъбреците, увреждайки жизненоважни органи, като това също води до изтичане на течност от капилярите в околните тъкани, което допълнително усложнява клиничната картина. Съществуват множество причини за възникване на дистрибутивен шок и поради сложността на това състояние леченията при него са мултимодални.

Какви са причините за възникването на дистрибутивен шок?


Най-честите причини за дистрибутивен шок са сепсис и анафилаксия. Други по-рядко срещани причини за дистрибутивен шок включват надбъбречна недостатъчност и синдром на капилярно изтичане (болест на Кларксън). Винаги трябва да бъде взето предвид предозиране или токсичност на лекарства, особено при мощни вазодилататори като блокери на калциевите канали и хидралазин.

 

Дистрибутивният шок в резултат на сепсис възниква поради нерегулиран имунен отговор към инфекция, който води до системно освобождаване на цитокини и последваща вазодилатация (разширяване на кръвоносните съдове) и изтичане на течност от капилярите. Тези възпалителни цитокини могат също да причинят известна сърдечна дисфункция, наречена септична кардиомиопатия, която може да допринесе за шоковото състояние. Честа причина за дистрибутивен шок е синдромът на системния възпалителен отговор, дължащ се на неинфекциозни причини като панкреатит и изгаряния.

 

При анафилаксия пациентът обикновено има анамнеза (история) за предишно излагане на антиген, въпреки че това не е необходимо, с последващо образуване на IgE антитела към този антиген. След това тези IgE антитела се прикрепят към повърхността на мастоцитите в тъканите и базофилите в кръвта. Последващото излагане на същия антиген води до медиирано от IgE антитела освобождаване на хистамин от мастоцитите и базофилите, което води до системна вазодилатация и изтичане на капилярна течност.

 

Синдромът на токсичен шок трябва да се има предвид при дистрибутивен шок. Това състояние се причинява от екзотоксини на Staphylococcus aureus и стрептококи от група А, които стимулират системното освобождаване на цитокини с последваща вазодилатация и капилярно изтичане. В случаите на травма неврогенният шок също трябва да бъде взет предвид.

По какви механизми възниква дистрибутивен шок?

В повечето случаи възпалителните медиатори играят основна роля в развитието на дистрибутивния шок. Възпалителните цитокини, освободени както при сепсис, така и при синдром на токсичен шок, предизвикват системна вазодилатация и капилярно изтичане, както и кардиомиопатия. Системното освобождаване на хистамин при анафилаксия води до подобни ефекти.

 

Взаимодействията между катехоламините и адренергичните рецептори в кръвоносните съдове са от решаващо значение при други причини за дистрибутивен шок. И норепинефринът, и епинефринът стимулират алфа-1 рецепторите на артериолите (малки кръвоносни съдове, които са част от артериалната система), за да предизвикат вазоконстрикция (стесняване на кръвоносните съдове) и регулират кръвното налягане. В случай на неврогенен шок, симпатиковата нервна система е компрометирана, което води до намалено доставяне на катехоламин към тези рецептори. Кортизолът е ключов регулатор на експресията на алфа-1 рецепторите върху артериоларната повърхност, но това се компрометира при пациенти с надбъбречна недостатъчност.

 

Всъщност факторите, водещи до вазодилатация и шок, са мултимодални и комплексни. Това налага внимателна анамнеза и физикален преглед за изясняване на основната причина за състоянието и мултисистемен подход към лечението.

 

Референции:
1. Standl T, Annecke T, Cascorbi I, Heller AR, Sabashnikov A, Teske W. The Nomenclature, Definition and Distinction of Types of Shock
2. Rahulkumar HH, Bhavin PR, Shreyas KP, Krunalkumar HP, Atulkumar S, Bansari C. Utility of Point-of-Care Ultrasound in Differentiating Causes of Shock in Resource-Limited Setup
3. Vincent JL, Leone M. Optimum treatment of vasopressor-dependent distributive shock
4. National Center for Biotechnology Information (NCBI). Nicholas Smith; Richard A. Lopez; Michael Silberman. Distributive Shock