Децата растат, променят физиологията си в различна степен, своите навици, включително и средата, което може да окаже влияние върху тяхното състояние – както на опорно-двигателния апарат, така и на редица вътрешни органи.


Това налага извършването на ежегодни профилактични прегледи, с които да се установяват своевременно възникнали промени, което позволява провеждане на консервативно лечение, преди да се задълбочи състоянието.


Със стартиране на учебната година основно се набляга на профилактичните прегледи на опорно-двигателния апарат. Често лятото е и времето за почивка при спортисти.


 

Прегледите за гръбначни изкривявания, на първо място за сколиоза – се препоръчва да бъдат провеждани дори два пъти годишно, особено във възрастта преди и по време на пубертета.


Сколиозата е изкривяване на гръбначия стълб встрани, като формата ѝ може да бъде с във вид на S (двойна кривина) или като дълго С (единична кривина). По - често се засягат момичета. Докато при момчетата – особено през летните месеци, е лесно да се установи начална сколиоза, то при момичетата, поради израстването на гърдите в този период – те често носят широки блузи, които не позволяват откриването на проблема, особено от неспециалист, който да обърне внимание на височината на раменете, например.


Често сколиозата не остава проблем само на опорно-двигателния апарат, но води до промяна в разположението на ребрата, а от там може да настъпи притискане на белите дробове в една или друга степен.


Анализът на стъпалото също е от значение, но масовото изписване на стелки се оказва изключително голям проблем, тъй като след изработване не се прави диагностика на това как се отразява новото състояние върху цялостната постура. Освен това, ако не се правят упражнения за стъпалата, носенето на стелки води до отпускане на свода и задълбочаване на проблема.


Друг проблем преди и по време на пубертета е рязкото израстване при някои юноши, което е причина за поява на т. нар. растежни болки – представлява широко понятие, което се поставя като окончателна диагноза след отхвърляне на другите, по-сериозни диагнози.


Характерно за болките на растежа е, че докато костният апарат се развива изключително интензивно, връзките и лигаментите изостават, поради което се преразтягат и се проявява болка, която е най-честа като локализация в колянната става.


Характерно за растежните болки е двустранността, предимно нощна проява като през деня детето много рядко се оплаква от болка или куца.


Докато първите прегледи при децата са зависими от възрастта – например при новородени – 7-10 дни след раждането, 1-2 месец за ранно диагностициране на дисплазия на тазобедрената става, а след това и след прохождане, то следващите също се препоръчва да се извършват около започване на учебната година, съответно за по-малките преди започване на учебната година в детската градина.

 

Препоръчителните прегледи са на 3,5 до 4 години, когато се анализира подходката и се изследва детето за начални признаци за плоскостъпиe.

 

На следващ етап възрастта около 6,5 до 7 години също е период, е който се препоръчва да се направи отново профилактична консултация с ортопед. Изследване и профилактика за сколиоза, кифоза, лордоза, общ клиничен преглед за развитие на опорно-двигателния апарат, както и не на последно място спортно-медицинско изследване и тестове за правилно спортно ориентиране.


Последващи профилактични прегледи са преди настъпване на пубертета – между 10 и 11-годишна възраст, когато отново се прави изследване за сколиоза, кифоза, лордоза.


През годините на пубертета препоръките са 1-2 пъти годишно да се провежда проверка за наличие на гръбначно изкривяване, дори и от личен лекар, за да може ранните промени да бъдат бързо коригирани, докато връзковият апарат позволява по-голямо и лесно въздействие.


Референции:
1. M. Płaszewski, Screening for scoliosis - New recommendations, old dilemmas, no straight solutions, World Journal of Orthopedic, 2020;
2. Screening for Adolescent Idiopathic Scoliosis: US Preventive Services Task Force Recommendation Statement; National Library of Medicine.