Псориазисът е хронично, неинфекциозно, болезнено и обезобразяващо състояние, което може да се появи на всяка възраст и оказва голямо влияние върху качеството на живот.

 

Клиничната му изява се характеризира с кожни лезии под формата на червени плаки с белезникави люспи.


 

Засягането от псориазис също увеличава риска от други съпътстващи заболявания като артрит, затлъстяване, мастен черен дроб, психологически проблеми и дори сърдечносъдови заболявания.

 

Псориазисът, като генетично обусловено хронично възпалително заболяване, няма ефективно лечение, пояснява д-р Хосе Мануел Караскоза, ръководител на дерматологичното отделение в Университетската болница „Германс Триас и Пужол“ и координатор на Групата за псориазис AEDV.

 

Днес обаче е възможно да се постигне пълна ремисия на заболяването и подобряване на качеството на живот на пациентите.

 

Видове лечение за псориазис

Различават се локални терапевтични подходи, които се прилагат директно върху кожата, и системни лечения, които се прилагат по системен път - орално, подкожно или интравенозно.

 

Като общо правило, когато лезиите не са много обширни и заемат по-малко от 10% от повърхността на тялото, обичайното лечение е локално.

 

Този терапевтичен подход е по-малко ефективен, но няма странични ефекти и при леки форми на псориазис може да е достатъчен за справяне със заболяването.

 

При по-сериозни, разпространени или устойчиви на лечение форми на заболяването, които са свързани с нарушение на качеството на живот на пациентите, се използват други форми на лечение, като фототерапия, която представлява използването на ултравиолетови лъчи за лечение на кожни заболявания.

 

Друг вариант са небиологичните системни лечения - това са лекарства, които контролират имунната система, но те са свързани с по-голям брой нежелани ефекти.

 

Иновации в лечението

Новите селективни терапевтични средства позволяват да се постигне пълен или почти пълен контрол на заболяването при много пациенти.

 

Освен това, с появата на биоподобни лекарства - синтезирани чрез техники на молекулярна биология на по-ниска цена от оригиналните биологични лекарства, по-голям брой хора биха могли да имат достъп до този вид по-ефективно и по-безопасно лечение.

 

Недостатъкът е, че засега тези лекарства могат да се предписват само когато конвенционалните терапевтични средства са се оказали неефективни.

 

Какво представляват биоподобните лекарства?

Биоподобните лекарства са биологични средства - селективни имуносупресори, които вече не притежават патента на компанията, която ги е създала и следователно могат да бъдат разработени от други компании, както се случва с генеричните лекарства, като по този начин се намалява и тяхната цена.

 

Това е много важна промяна, тъй като основната бариера пред употребата на биологични лекарства при псориазис днес е, че те са много скъпи, така че достъпът на пациентите до този вид лекарства е много ограничен.

 

Иновативна терапия

Биотехнологичното развитие позволява изработването на все по-селективни лекарства, които инхибират имунния процес при псориазис по по-ограничен и спефичен начин.

 

Биологичните препарати от последно поколение засега са най-ефективни.

 

Най-иновативните лекарства, които са разработени до момента, са тези, които са насочени към най-специфичните молекули на възпалителния процес при псориазис.

 

По-конкретно, те имат предимството, че са по-мощни и в същото време по-безопасни, защото инхибират само процеса, който е свързан с псориазиса, а не тези другите имунни процеси, като например тези, коита са свързани със защитата срещу инфекции.

 

Действието на тези биологични лекарства също може да има благоприятен ефект върху съпътстващите заболявания, причинени от псориазис, като артрит, затлъстяване, мастен черен дроб и сърдечносъдови заболявания.

 

Когато се инхибират тези специфични елементи от имунния отговор при псориазис, така може също и да се възпрепятства възпалението в други органи и системи, тъй като всички тези възпалителни процеси са взаимно свързани, поясняват изследователите.

 

Референции:

https://www.sabervivirtv.com/dermatologia/psoriasis-novedades-tratamiento_7001