Ежедневно в световен мащаб хиляди здравни работници се излагат на риск от въздействието на трансферирани (предадени) по кръвен път патогени чрез контакт със секрети, екскрети и други течности на пациенти. Експозицията на работното място може да се осъществи при перкутанно нараняване (проникване през кожата), както и пряк контакт на лигавици и кожа.


Въпреки че са идентифицирани повече от 20 кръвни инфекциозни патогена, основно три са вирусите (на хепатит В, хепатит С и ХИВ), които имат значение за случаите на професионално придобита инфекция.


В световен мащаб се извършват годишно над 16 милиарда инжектирания. В случай на убождане от заразена игла рисковте от заразяване с хепатит В са 1:3, при хепатит С – 1:30, а с ХИВ – 1:300.По данни на Световната здравна организация инфекциите, пренасяни по кръвен път продължават да бъдат основен глобален проблем за общественото здраве. В края на 2015 г. около 36,9 милиона души живеят с ХИВ, а приблизително 240 милиона са с хронична инфекция на хепатит В.


Повече от 780 000 души умират всяка година поради усложнения на хепатит В – най-често чернодробна цироза и първичен рак на черния дроб. 130-150 милиона души по света са с хронична форма на хепатит С инфекция, от които около 500 000 умират всяка година от чернодробни заболявания, свързани с инфекцията.


Данните от България сочат, че процентната честотата на хепатит В сред населението достига близо 5%, а на хепатит С – около 1,5%. Около 20% от болните с хроничен вирусен хепатит развиват чернодробна цироза с трайна загуба на трудоспособност и с нисък процент на преживяемост. Честотата на първичния рак на черния дроб при тези болни е висока – 4-5% годишно. Отнесена към цялото население се равнява на 8 заболели на 100 000 души.


Имайки предвид медицинския персонал – лекари, медицински сестри, не за подценяване е вероятността за заразяване с предаваните по кръвен път инфекции сред стоматолози и зъботехници. От значение е използването на защитно облекло – предпазни очила, ръкавици, маска и други.