Ортостатичната хипотония е състояние на рязко понижаване на кръвното налягане след изправяне от легнало положение. Представлява хронично, сериозно дестабилизиращо човешкото функциониране разстройство, което може да се изяви в рамките както на неврологично заболяване, така и да е резултат от сърдечно заболяване, нарушение в хемодинамиката, а също и вследствие на определена медикаментозна терапия и др.

 

Какво се случва, когато се изправим?


 

При изправяне на човешкото тяло, под действие на гравитационните сили настъпва преместване на кръвта  към долните крайници. Това от своя страна води до намаляване на венозния приток към сърцето и неговото пълнене, което е причина за намаляване и количеството на изтласканата от него кръв, а оттам и намаляване на кръвното налягане.

 

Понижението на кръвното налягане е сигнал за т.нар. барорецептори, разположени на специфични места в кръвоносната система. Активацията на последните предизвиква появата на рефлекторна тахикардия и свиване на кръвоносните съдове, което е предпоставка за нормализиране на кръвното налягане в изправена позиция. Този компенсаторен механизъм е известен като барорефлекс и в неговото осъществяване главна роля имат автономните периферни нерви и техният център, разположен в мозъчния ствол.

 

Ортостатичната хипотония е резултат на нарушение в описания барорефлекс (автономно нарушение), органна дисфункция или намаление на кръвотока. Употребата на някои медикаменти също може да доведе до ортостатична хипотония, резултат от тяхното действие върху определен орган или вследствие на измяна на кръвния обем.

 

Ортостатична хипотония, независимо от причината, е свързана с намаляване на мозъчния кръвоток, а оттам и настъпването на бързопреходна мозъчна исхемия, което резултира в появата на внезапно замайване, причерняване, а в някои по-тежки случаи до развитието на синкоп.

 

Кога може да възникне ортостатична хипотония?

 

Причините за възникване на ортостатичната хипертония могат да са както неврологични, така и да се дължат на други състояния извън неврологичната сфера.

 

Неврогенни заболявания, в рамките на които може да се изяви ортостатична хипотония са:

 • Първична автономна недостатъчност;
 • Диабетна, автономна, паранеопластична полиневропатия; синдром на Гилен-Баре;
 • Мултисистемна атрофия;
 • Паркинсонова болест;
 • Деменция с телца на Lewy;
 • Болест на Хънтингтон;
 • Неоплазми в задната черепна ямка;
 • Множествена склероза;
 • Мултиинфарктна енцефалопатия;
 • Базиларна мигрена и др.

От неневрогенните заболявания, причини може да са:

 • Сърдечно заболяване – напр. миокарден инфаркт, аортна стеноза и др;
 • Намаление на кръвния обем – дехидратация, кръвозагуба и др;
 • Съединителнотъканна болест – различни системни заболявания;
 • Ендокринно-метаболитни разстройства – първична или вторична адренокортикална недостатъчност, феохромоцитом; тежък хипоалдостеронизъм (Адисонова болест);
 • Разширение на кръвоносните съдове – при фебрилни състояния, системна макроцитоза.

От медикаментите, които могат да предизвикат абнормно понижение на кръвното налягане при изправяне са:

 • Диурентици – в това число най-вече хидрохлортиазид, фуроземид;
 • Антихипертензивни медикаменти;
 • Калциеви блокери;
 • Алфа - адренерегични блокери, които се прилагат при простатна хиперплазия;
 • Антидепресанти и др.

Как се изявява ортостатичната хипотония?

 

За ортостатична хипотония се говори, когато има понижение на систолното налягане с 20 mm Hg или на диастолното с 10 mm Hb в рамките на 1 минута след изправяне от легнало положение. Бързината на настъпването и отшумяването и насочват към бенигнено състояние, най-често дехидратация, отколкото автономна дисфункция.

 

Симптомите са резултат на намаление на мозъчния кръвоток и оксигенация и включват поява на замайване, затруднена мисъл, чувство за „изпразване” на главата, болка в шията и тила, обща слабост или синкоп. Понякога се появяват преходни зрителни нарушения.

 

Пристъпите на ортостатична хипотония са по-изявени сутрин, след нахранване, прием на алкохол, физически усилия, продължителен прав стоеж.  Може да възникнат и при уриниране, дефекация, кашляне, повишена температура. Засегнати са обикновено хората между 50 и 70 г. възраст. Клиниката зависи от основното заболяване, в рамките на което се развива ортостатичната хипотония.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Има ли лечение?

 

Лечението включва нефармакологични средства – повишен прием на вода и сол, повдигане на възглавницата нощно време, често хранене на малки порции, ограничаване на алкохола, носене на еластични дрехи и чорапи, избягване на тежки физически активности, високата температура, както и медикаменти, които могат да утежнят състоянието, прилагането на определени упражнения и други и медикаментозно лечение – минералкортикоиди, алфа-адренергични агонисти, холинестеразни инхибитори и др. На първо място е важно да се уточни причината за настъпването на ортостатичната хипотония и по възможност тя да се коригира.