В основата на двата вида захарен диабет – тип 1 и тип 2 е повишената кръвна захар, но поради съществената разлика между тях понастоящем може да се приемат за две отделни заболявания.
 

Възраст

Докато в миналото се приемаше тип 1 като младежки диабет, а тип 2 като диабет на късната възраст, днес се знае, че и двата може да засегнат всяка възраст.
 
Все пак захарен диабет тип 1 се среща предимно сред подрастващите, но нерядко се установява и сред 30-40 годишните. 
 
Захарен диабет тип 2 се изявява предимно след 40-годишна възраст, но може да бъде установен и при 2-годишни деца.
 

Наследственост 

 
Конкордантността (наличие на една и съща болест при близнаци) при захарен диабет тип 1 сред разнояйчни близнаци е 5-6%, а сред еднояйчните - повече от 50%. 
 
Децата на майки със захарен диабет тип 1 имат 2-3 % риск да развият диабет, докато при баща диабетик – рискът се покачва на 5-6%. Наличието на диабет тип 1 и сред двамата родители – обуславя  риск за детето около 30%. 
 
При захарния диабет тип 2 фамилната предиспозиция играе по-голяма роля, отколкото при тип 1, макар че и при двата типа важно значение имат факторите на околната среда.
 
Конкордантността при захарен диабет тип 2 сред монозиготни близнаци е около 100%. Предполага се, че детето има по-голям риск за развитие на заболяването, ако майката е с диабет тип 2, отколкото бащата. При двама болни родители рискът за детето е 50%. 
 

Патофизиологична основа на заболяванията


Глюкозните нарушения при захарен диабет тип 1 са в резултат на автоимунна атака на бета-клетките в панкреаса, произвеждащи инсулин. При деструкция на около 80-90% от бета-клетъчната маса се изявява заболяването. Последствията са недостатъчна продукция на инсулин и повишени нива на кръвната захар. 

 
Вирусните инфекции се смятат за провокиращ фактор на автоимунния процес. Антителата, насочени към вирусния протеин, разпознават бета-клетките като чужди и ги атакуват. 
 
При около 85% от дибетиците с тип 1 се откриват завишени стойности на едно или повече от следните антитела - GAD 65,  IA-2 и/или  ZnT8.
 
За изявата на захарния диабет тип 2 е необходимо наличието, както на инсулинова резистентност, така и на нарушена инсулинова секреция. Например, хората с наднормено тегло и затлъстяване имат инсулинова резистентност, което означава, че на ниво клетка инсулинът не успява да вкара глюкозата в нея. За да преодолее това препятствие панкреасът продуцира повече инсулин - налице е хиперинсулинемия. 
 
Но не всички лица със затлъстяване са диабетици, нали?  Само у генетично предразположените ще настъпи нарушение на инсулиновата секреция и ще се изяви диабет.
 
NEWS_MORE_BOX
 

Клинична картина 

В основата на клиниката на двете заболявания е повишената кръвна захар, но докато при захарен диабет тип 1 изявата е в повечето случаи драматична и с остро начало, то при захарен диабет тип 2 клиничните признаци са дискретни и диагнозата обикновено се поставя късно след началото на заболяването.
 
Чест повод за диагноза на захарния диабет тип 1 е диабетната кетоацидоза, която най-общо е състояние на дехидратация, хипергликемия, ацидоза и кетоза при задълбочаващ се недостиг на инсулин. 
 
При захарен диабет тип 2 диабетната кетоацидоза се развива рядко. Обикновено причините са грешки в терапията и насложена инфекция към тях.
 

Лечение

За лечението на захарен диабет тип 1 е единствено необходим инсулин, защото собствената инсулинова продукция е значително намалена и недостатъчна, за да коригира повишената кръвна захар. 
 
Наборът от средства за лечение на захарен диабет тип 2 е богат. Промяната в хранителния и двигателния режим е задължителен елемент в терапията на заболяването. 
 
Днес съществува голямо разнообразие от перорални и инжекционни медикаменти, използващи се за понижаване на кръвната захар при диабет тип 2, а също и за стимулиране на едногенната секреция на инсулин, която при тези пациенти е относително запазена. На по-късен етап в лечението идва на ход приложението на инсулин, когато тази ендогенна синтеза вече е ограничена.