Забраната на тютюнопушенето на обществени места доведе до значителен спад в честотата на хоспитализациите по повод сърдечен инфаркт през последните три години в Колорадо, САЩ. Това само потвърждава ролята на пасивното тютюнопушене в патогенезата на сърдечносъдовите усложнения. Намалението на честотата е особено подчертано в един от градовете на щата - с 41%, което говори за стриктно изпълнение на забраната.

Тези наблюдения предполагат неподозирана досега роля на пасивното тютюнопушене по отношение инфаркта на миокарда. Поне осем клинични проучвания са установили връзката между забраните и спада в честотата му, но нито едно от тях не е продължило толкова бързо. То потвърждава тезата, че законите срещу тютюнопушенето на обществени места биха били най-евтиният и достъпен начин за контрол над заболеваемостта от сърдечносъдова патология. Няма по-категорични доказателства за необходимостта от борба срещу пасивното пушачество.

Недостатък на проучването е липсата на отчитане тютюнопушенето у дома и дали спадът в честотата на инфаркта е сред активни и пасивни пушачи. Някои автори смятат, че няма и категорични данни, че именно забраните са довели до положителния резултат. Възможно е да се касае и за отказване от цигарите изобщо, което обаче също е част от политиката на все повече държави.