Стъкловодното тяло изпълва очната ябълка и се разполага зад лещата и пред ретината. То е прозрачно и безцветно, с желеподобна консистенция. Участва в оптичния апарат на окото и поддържа формата и тонуса му. Няма кръвоносни съдове и съдържа 99 % вода, както и 1 % колаген. Има опорна функция и предпазва окото от механични травми. Взема участие и в обмяната на веществата на ретината.

 

Вродени заболявания


Първично персистиращо стъкловидно тяло

 

Характеризира се с частично или пълно персистиране на ембрионалната кръвоносна система в стъкловидното тяло. По време на ембрионалното развитие в окото съществува първично, вторично и третично стъкловидно тяло, всяко от които има различен строеж. Заболяването е резултат от задържане на обратното развитие на първичното стъкловидно тяло. След като се роди детето се вижда бяла зеница, едностранно.

 

Обикновено лещата също е засегната и тя помътнява. Окото изостава в развитието си. Често има кръвоизливи в стъкловидното тяло и може да се стигне до отлепване на ретината. Диагнозата се поставя като се използват: просветляване, офталмоскопия, ехография. Единственото лечение е отстраняване на стъкловидното тяло чрез т. нар. витректомия.

 

Придобити заболявания

С напредване на възрастта тялото на човек се променя. Промяната не подминава и стъклобидното тяло. При него се наблюдава загуба на хиалуронова киселина, "втечняване” на основната субстанция и др. Едни от измененията са фибрилерната дегенерация - „втечняване” на стъкловидното тяло и поява на нишковидни повлекла в него; зърниста дегенерация - резултат е от разрушаването на структурата му и проникването на клетъчни елементи в него; задно отлепване – настъпва при колапс на „втечненото” стъкловидно тяло.

 

Съществуват два типа отлепване - пълно и непълно. При първото пациентите съобщават за фотопсии - святкания, и плуващи мътнини. Обикновено това състояние е настъпило остро. При втория тип на отлепване процесът се развива постепенно, в продължение на години. При поставянето на диагнозата трябва да се отхвърли най-напред кръвоизлив в стъкловидното тяло или причината за мътнините да е възпалителен процес.


Поради задно отлепване на стъкловидното тяло може да се стигне до разкъзване на ретината, което да се усложни с отлепване на ретината. Лечението се осъществява чрез лазер коагулация, като задължително се оглежда и периферията на ретината. Съществува и предно отлепване на стъкловидното тяло, но то обикновено няма клинично значение. Друго заболяване това са кръвоизливите.

 

NEWS_MORE_BOX

Причината за тях може да е най-различна: исхемични промени в ретината при диабетна ретинопатия, хипертонична ретинопатия и др., поради което се развиват нови млади съдове в ретината и стъкловидното тяло, които не са издръжливи и лесно се разкъсват. Други причини могат да са ексудативна форма на макулна дегенерация, тумори, травма, възпаление, атеросклероза и др. Според количеството кръв биват микрохемофталм, частичен и пълен хемофталм.

 

Кръвоизливите в очната ябълка водят до намаление на зрението, а и пречат на огледа на очното дъно. Лечението е покой на очната ябълка, терапия, с помощта на която да се резорбира кръвоизлива, а при липса на ефект от приложените методи се налага отстраняване на стъкловидното тяло. Има случаи, в които стъкловидното тяло реагира на възпалителен процес. Реално в самата структура няма възпаление, поради липсата на кръвоносни съдове.

 

Възпалителните промени могат да навлязат по ендогенен или екзогенен път (травми). Изключително сериозно състояние е наличието на гной в стъкловидното тяло. Тя може да се образува при попадане на патогенни микроорганизми следствие травма с перфорация на окото, операции или при сепсис. Когато в процеса се въведат и обвивките на окото се нарича панофталмит. Протича с болка, дразнене, силно намаление на зрението, до пълна загува на светлоусещането. Лечението е антибиотично, както и системно и локално поставяне на кортикостероиди и некортикостероидни противовъзпалителни средства.