Администрацията по храните и лекарствата на САЩ (FDA) даде пълно одобрение за нов медикамент – Lecanemab, за лечение на пациенти с Алцхаймер.


Леканемаб е първото ново лекарство за Алцхаймер с пълно одобрение от 20 години насам и е една от първите терапии, които могат да забавят прогресията на болестта на Алцхаймер - не само да облекчават симптомите на заболяването. Представлява хуманизирано IgG1 моноклонално антитяло, което се свързва с висок афинитет към Aβ разтворими протофибрили на агрегиран амилоид-бета (Aβ).


Трябва да се има предвид че дори на база на обещаващите резултати от проучванията до момента, Леканемаб не спира напълно процеса на заболяването, като не е показан при лица в късен стадий на болестта на Алцхаймер, както и при други типове деменции. Освен това моноклоналното антитяло не трябва да бъде изписвано при пациенти, диагностицирани с други състояния, които причиняват когнитивно увреждане – като примери са деменция с телца на Леви, васкуларна деменция/инсулт, фронтотемпорална деменция или болест на Паркинсон.Одобреното антитяло се препоръчва при най-ранните стадии на заболяването. Колкото по-ранен е етапът, на който се диагностицира болест на Алцхаймер и се започне своевременно лечение, толкова по-дълго може да бъде забавена проявата и задълбочаването на симптомите.


Леканемаб се прилага чрез интравенозна инфузия на всеки две седмици. През този период се следи за проява на странични ефекти – както описаните по листовка, така и за новорегистрирани, които все още могат да не са били описани.


Най-честите нежелани странични реакции, които са наблюдавани до момента, са свързани с прояви като замаяност, по-често главоболие. Могат да бъдат налице още промени в зрението. Някои от пациентите в проучванията съобщават за чувство на обърканост.


Тъй като се провеждат и образни изследвания, за да се следи състоянието на амилоидните плаки – се установява, че при някои пациенти може да бъде налице „свиване“ на мозъчни структури, както и кървене.


На база на резултатите се установява, че приемът на някои медикаменти може да бъде контраиндикация – такива са антикоагулантната терапия, като варфарин или апиксабан. Наличието на съдови инциденти, свързани с мозъка също трябва да бъдат отчитани при определяне риска за назначаване на терапията.


При някои пациенти се отчита повишен риск от появата на гърчове, поради което е била прилагана терапия за намаляване на проявилата се симптоматика. При по-тежките случаи терапията с моноклоналното антитяло е била преустановена.


Адуканумаб – Aducanumab, също е моноклонално антитяло, което до момента е получило ускорено от FDA, но не пълно одобрение за приложение при болестта на Алцхаймер. Все още доказателствата за ефектите върху симптомите при пациентите и намаляване на плаките остават неясни.


Резултатите от проучвания показват, че антиоксиданти като витамин E (2000 IU/ден) също могат да забавят прогресията на болест на Алцхаймер и се препоръчва включването им към основната терапия.


Положителен ефект се наблюдава и от прилагането на хормонозаместителна терапия при жени в менопауза, не само протективна роля по отношение на сърдечносъдовите заболявания и остеопорозата, но и при болест на Алцхаймер. Някои проучвания отчитат и забавяне хода на болестта, без обаче да са установени точните механизми на това въздействие.


Референции:
1. Гражданско сдружение Алцхаймер България;
2. Mayo Clinic;
3. Christopher H van Dyck et al., Lecanemab in Early Alzheimer's Disease, The New England Journal of Medicine, 2022;
4. FDA Food and Drug, Grants Accelerated Approval for Alzheimer’s Disease Treatment;
5. FDA Food and Drug, Converts Novel Alzheimer’s Disease Treatment to Traditional Approval