Какво представлява средният обем на еритроцитите (MCV)?

Кръвният тест за определяне на средния обем на еритроцитите (MCV) може да бъде използван заедно с други кръвни изследвания за диагностициране на анемия. Освен това, този тест може да бъде използван и за оценка на състоянието при хора, живеещи с определени видове рак, като рак на хранопровода и колоректален карцином.

 


Средния обем на еритроцитите е важен показател в пълната кръвна картина (ПКК). MCV е стойност, която описва средния размер на червените кръвни клетки (еритроцити), отговорни за преноса на кислород в тялото. За изследването е необходимо вземането на кръвна проба, която да бъде изследвана в лаборатория.

 

Каква е целта на изследването на средния обем на еритроцитите (MCV)?

Средният обем на еритроцитите е една от стойностите, предоставени като част от пълната кръвна картина (ПКК). Така че доставчиците на здравни услуги виждат MCV всеки път, когато е назначена ПКК.

 

Този кръвен тест може да бъде поръчан като част от рутинния скрининг. Също така може да бъде извършен и като част от диагностика, проверяване на ефекта от лечение и проследяване на множество състояния. Въпреки това, има случаи, когато лекарят може да поиска да разгледа конкретно MCV, когато оценява симптоми или състояние на пациент. Някои от тях включват:

  • Оценка на възможните симптоми на анемия като умора, бледа кожа и замаяност;
  • Разграничаване на различните видове анемия;
  • Оценка при други нарушения на кръвта, като необичаен брой бели кръвни клетки или тромбоцити;
  • Като допълнителен тест при множество заболявания;
  • Като оценка на прогнозата при хора с някои състояния

MCV може да бъде полезен тест, дори когато броят на червените кръвни клетки и други тестове са нормални. Това е особено валидно при бъбречно заболяване.

 

Как се измерва средният обем на еритроцитите (MCV)?

MCV може да бъде измерен или директно от хематологичен анализатор, или изчислен по формула. При изчисляване на MCV, хематокритът (процентът на червените кръвни клетки в кръвта) се умножава по 10 и се разделя на броя на червените кръвни клетки. Това се измерва в милиони клетки на кубичен милиметър кръв.

Нисък MCV (наречен микроцитоза) означава, че червените кръвни клетки са малки. Висок MCV (наречен макроцитоза) означава, че червените кръвни клетки са големи.

 

Когато резултатите показват високи стойности на MCV, това може да сочи към определени състояния, при които червените кръвни клетки са по-големи от средното. Ниският брой на MCV може да сочи към други видове здравословни проблеми. Тези стойности на MCV са много полезни при определяне на това от кой тип анемия страда човек. Например:

Стойността на MCV обикновено е доста стабилна във времето. Променя се бавно, освен ако човек не получи кръвопреливане. Има ситуации, в които MCV не е толкова полезен тест:

  • След кръвопреливане. MCV има минимално значение, ако човек е имал кръвопреливане. В този случай MCV ще покаже средния размер на трансфузираните червени кръвни клетки, комбинирани със собствените червени кръвни клетки на пациента. Следователно MCV трябва да бъде измерен преди започване на кръвопреливане;
  • Смесени анемии. Ако човек има повече от един тип анемия, MCV ще бъде по-малко полезен. Например, ако човек има както тежка желязодефицитна анемия, така и тежка анемия, дължаща се на дефицит на фолиева киселина, стойността на MCV при пациента може да бъде нормална. Това е така, защото първият тип анемия причинява нисък MCV, докато вторият причинява висок MCV, което общо води до нормални резултати от изследването;
  • Фалшиво положителни резултати. При определени състояния MCV може да бъде фалшиво висок. Това може да се случи, когато червените кръвни клетки се съсирват. Понякога това се случва при студена аглутининова болест (студена аглутининова анемия), парапротеинемия, мултиплен миелом и амилоидоза. Това може да се случи и когато кръвната захар на човек е много висока

Средната концентрация на хемоглобин в средния еритроцит (MCH) следва тясно MCV. Тъй като тези два показателя предлагат подобна информация, доставчиците на здравни услуги обикновено разчитат на MCV и обръщат по-малко внимание на MCH при пълната кръвна картина.

 

MCH (показва средно какво количество хемоглобин се съдържа в един еритроцит) не трябва да се бърка със средната концентрация на хемоглобин в еритроцитите (MCHC), която показва концентрацията на хемоглобин в определен обем от еритроцити и се използва при диагностицирането на анемия.

 

Референции:
1. Maner BS, Moosavi L. Mean corpuscular volume. National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine
2. Hsieh YP, Chang CC, Kor CT, Yang Y, Wen YK, Chiu PF. Mean corpuscular volume and mortality in patients with CKD
3. Aslinia F, Mazza J, Yale S. Megaloblastic anemia and other causes of macrocytosis
4. Nagao T, Hirokawa M. National Center for Biotechnology Information (NCBI). Diagnosis and treatment of macrocytic anemias in adults