Глаукомата е едно от най-страшните заболявания в офталмологията, тъй като пораженията, които нанася на зрителния нерв, са непоправими и може да се стигне до пълна слепота. Глаукомата е невродегенеративно заболяване, при което настъпват характерни промени в диска на зрителния нерв и слоя на нервните влакна на ретината.

 

Заболяването се съпровожда с прогресиращо ограничаване на периферното зрение и снижение на зрителната функция до пълна слепота. Вторичната глаукома е резултат от друго очно заболяване или травма, при което има нарушение на нормалната циркулация на вътреочната течност.


 

Дори и след овладяване на основното заболяване, вътреочното налягане продължава да нараства и заплашва със слепота. Видовете вторична глаукома са много. Част от тях са...

 

Псевдоексфолиативна глаукома

Този тип глаукома засяга възрастни над 60-65 години и е на базата на съществуващ псевдоексфолиативен синдром. Причината за повишаването на вътреочното налягане (ВОН) е запушване на мястото, където се оттича вътреочната течност, от псевдоексфолиативен материал и пигментни гранули. Псевдоексфолиациите представляват натрупване на абнормен извънклетъчен материал.

 

Типично за глаукомата се развива незабелязано, като обхваща първо едното око, а после и другото. Вътреочното налягане надвишава 22 мм Hg. Псевдоексфолиативният материал се открива по лещата, ръба на зеницата, роговицата и други структури на окото. Много често заболяването може да се съчетае с катаракта. Наблюдават се промени в диска на зрителния нерв, както и в ретината. Лечението включва антиглаукомни капки, третиране с лазер.

 

Пигментна глаукома

Наблюдава се във възрастта между 30 и 50 години и е по-рядко срещана. В повечето случаи засяга мъже или хора с късогледство. Причина за повишаването на вътреочното налягане е запушване на мястото на оттичане на вътреочната течност от пигментни гранули. При пигментната глаукома периодично има поява на пристъпи от повишено вътреочно налягане, болка, която се усеща към слепоочието и челюстта, зачервяване на очите, замъгляване на зрението, виждане на цветни кръгове около светлинен източник. При преглед пигмент може да се открие по лещата и роговицата. И тук лечението е с антиглаукомни капки, лазер, антиглаукомни операции.

 

NEWS_MORE_BOX

Вторична глаукома от лещен произход

При този вид се различават два типа глаукома:

  • факолитична - при презряла катаракта и други увреждания на лещата и
  • факоморфична - при интумесцентна катаракта.

 

При факолитичната глаукома, мястото на оттичане на вътреочната течност се запушва от белтъци, произхождащи от лещата. Това може да се случи и при травма или операция на лещата.

 

При факоморфичната глаукома лещата е набъбнала, в резултат на което се стеснява предна очна камера, защото ирисът се избутва напред от лещата. Това не позволява на вътреочната течност да се оттича правилно и вътреочното налягане се увеличава. При глаукомата от лещен произход се наблюдават още: болка, намалено зрение, сълзотечение, фотофобия, оток на роговицата и др.

Лечението е противовъзпалително, с последващо отстраняване на лещата.

 

Травматична глаукома

Глаукомата се появява след травма или изгаряне, които причиняват луксация или сублуксация на лещата, нейното набъбване, деструкция на предна очна камера, кръвоизлив в нея и други. Може да бъде откритоъгълна или закритоъгълна. Травматичната откритоъгълна глаукома може да протече безсимптомно или наред с повишеното вътреочно налягане да има болка, зачервяване на окото, намалено зрение, фотофобия.

 

Лечението е противовъзпалителни средства, намаляване на вътреочното налягане, антиглаукомни операции. Може да настъпи вторична откритоъгълна глаукома, резултат от вътреочен кръвоизлив. Лекува се с антиглаукомни капки и оперативно - чрез извличане на кръвта от предна очна камера.