Какво представлява изследването на време на кървене?

Изследването на време на кървене представлява тест за определяне на това колко бързо се съсирва кръвта (хемостазата), за да спре кървенето. Тестът е основен клинико-лабраторен показател на това колко добре функционират тромбоцитите в кръвта, за да образуват съсиреци.


Тромбоцитите са малки клетъчни фрагменти (кръвни плочици), които циркулират в кръвта. Те са първите клетки, които реагират на нараняване на кръвоносен съд, като запечатват раната, за да предотвратят изтичането на голямо количество кръв.Кога е необходимо изследването на времето на кървене?

Повечето хора никога няма да имат нужда от изследването на времето на кървене. Може да се наложи назначаването на този тест, ако пациентът е имал продължително кървене, особено при малки наранявания или порязвания.


Лекарите имат разнообразен избор от тестове за оценка на кървенето. Изследването на време на кървене е често срещан тест за скрининг на пациенти с удължено време на кървене.


Изследването на времето на кървене е необходимо в случаите, когато на пациент му предстои операция или манипулация, особено при известно хеморагично състояние; както и при пациенти, страдащи от продължително кръвотечение, които имат нормални стойности на тромбоцитите, протромбиновото време (PT) и парциалното тромбопластиново време (PTT).


Необичайните резултати от теста на време на кървене могат да бъдат знак, че пациентът се нуждае от по-задълбочени изследвания, за да бъде открита причината за продължителното кървене. Това може да означава, че пациентът има придобит дефект на тромбоцитната функция, състояние, което се развива след раждането, също така е възможно тялото да произвежда твърде много или твърде малко тромбоцити. Ненормалните резултати също могат да показват следните състояния:

  • Дефект на кръвоносните съдове  всяко състояние, което влияе върху това колко добре кръвоносните съдове транспортират кръв в тялото;
  • Генетични тромбоцитни дефекти състояния, налични при раждането, които влияят върху това колко добре функционират тромбоцитите. Хемофилия е един пример за такъв вид дефекти;
  • Първична тромбоцитемия състояние, при което костният мозък създава твърде много тромбоцити;
  • Тромбоцитопения  състояние, при което тялото произвежда твърде малко тромбоцити;
  • Болест на Фон Вилебранд наследствено нарушение на кръвосъсирването

Каква е подготовката за изследването на времето на кървене?

Лекарят трябва да бъде уведомен за всички лекарства, които приема пациентът, включително лекарствата без рецепта и витамините и хранителните добавки. Някои лекарства, като аспирин, могат да повлияят на кръвосъсирването. Пациентът може да бъде инструктиран да спре приема на лекарства няколко дни преди теста. Не бива да бъде спиран приемът на лекарства, освен ако не са такива указанията на лекаря.


Как се извършва изследването на времето на кървене?

Съществуват различни методи при изследването. Най-често първо се почиства мястото (меката част на пръста на ръката или долната страна на предмишницата), от което ще бъде взета кръвната проба с антисептик, за да бъде минимизиран рискът от инфекция. След това се прави малък разрез (с дължина 1.5 мм и дълбочина 3 мм), който е достатъчно дълбок, за да причини леко кървене. За да бъде поддържано венозното налягане е възможно да бъде поставен маншет, който се надува, около горната част на ръката на пациента. Може да бъде почувствано леко щипене при извършването на процедурата.


Използвайки хронометър или таймер, на всеки 30 секунди кръвта от разреза се попива с филтърна хартия, докато кървенето спре. Времето, необходимо за спиране на кървенето се записва, маншета се маха и се слага превръзка на мястото на малкия разрез.


Какви са рисковете, свързани с изследването на времето на кървене?

Всеки път, когато целостта на кожата е нарушена, има риск от прекомерно кървене и инфекция. Тъй като целта на теста е да предизвика кървене, то е сигурен рисков фактор при процедурата. Тъй като обаче разрезът е сравнително повърхностен, рискът от прекомерно кървене е минимален и усложненията са изключително редки.


Какво се случва след изследването на времето на кървене?

Определянето на това колко време отнема на кръвта да се съсирва, може да помогне на лекаря да определи дали пациентът страда от нарушение на кръвосъсирването, като хемофилия или болест на Фон Вилебранд (von Willebrand).


Хронично заболяване може да причини дисфункция на тромбоцитите през целия живот на човек, но лечението често може да помогне за контролирането на този конкретен симптом.


Нормалното време на кървене е между една и осем минути, но референтните стойности може да се различават в зависимост от метода на изследване. Резултатите извън този диапазон е възможно да показват дефект на тромбоцитите и да изискват допълнителни тестове. Лекарят ще анализира резултатите от теста и ще обсъди с пациента (ако са нужни) всички необходими допълнителни тестове.


Библиография:
Lab Tests Online (LTO). Platelet function tests
University of Oklahoma Health Sciences Center. George JN. Platelets
Platelet Research Laboratory. Bleeding time
Healthline. Bleeding Time Test