През последните десетилетия се наблюдава повишаване на честотата на алергичния ринит във високо развитите страни. Смята се, че около 500 милиона души по света или около 20 – 30 % от европейците страдат от поленова алергия.

Поленовата алергия се изявява най-често като сезонен алергичен ринит, познат още като сенна хрема. Симптомите на поленовата алергия наподобяват настинка и включват повтарящо се кихане, запушен нос, хрема, сърбящи очи, нос и гърло, понякога уши, наблюдава се обща отпадналост.

Симптоми на алергичния ринит може да варира от лека до тежка форма. Тежката й форма оказва сериозно влияние върху обичайните дейности в ежедневието и психосоциални състояния.

Излагането  на полени може да задълбочи симптомите при чувствителните индивиди и влоши астмата, при наличието й. Въпреки че, полените са прекалено големи молекули за да достигнат белите дробове, проучванията показват, че отделените от полените биоаерозоли могат да достигнат алвеолите и по този начин да предизвикат влошаване на алергичната астма.
 

Има нещо във въздуха...

Най-честите въздушнопреносими алергени са малките полени - прахови зърна, отделяни от цъфтящите растения, които се пренасят чрез вятъра или насекомите и чиято роля е кръстосаното опрашване за репродуктивни цели. След като полените са във въздуха, те могат да попаднат в очите, носа, белите дробове и по този начин да отключат алергична реакция.

В зависимост от района на местоживеене, поленовият сезон може да започне още през януари и да продължи до късна есен.

Тревните полени са най-честите алергени, отключващи 52% от всички случаи на алергичен ринит – макар че не е сигурно, че само растенията предизвикват алергична реакция у чувствителните към полени индивиди.
Поленовият сезон може да продължи няколко месеца, обикновено започва с полинацията на дърветата в началото на пролетта. Полинацията на тревите е от късна пролет до ранно лято, а на плевелите от късното  лято  и през цялата есен.


NEWS_MORE_BOX


Дърветата, за които е известно, че отключват тежки алергии са дъб, маслина, бреза, бряст, кипарис, ясен и орех. Най-разпространените въздушнопреносими тревни полени са от ливадна тимотейка, ливадна ливадина и обикновена ежова главица. Плевелните полени, като амброзията, които отключват около 27% от случаите на алергичния ринит, също са друг много съществен източник на поленова алергия.

Броят на силно чувствителните само към едно растение – моночувствителните - алергични е много малък. По-голямата част от пациентите са полисензитивни, реагиращи на множество източници от алергични растения или храни, носещи хомоложни молекули (синдром на хранителна алергия) .