Инфекциите с H. pylori са водеща причина за язви на стомаха. Бактерията може да причини и лимфом на мукоза-асоциираната лимфоидна тъкан в стомаха, както и аденокарцином. Все още не са напълно изяснени механизмите, които водят до язвени изменения в стомашната лигавица при инфекция с H. pylori. Обикновено бактерията обитава частта на стомаха, която е по-близка до дванадесетопръстника – антрума, но в някои случаи мигрира към по-проксималните участъци на стомаха. Този микроорганизъм притежава способността да се трансформира в различни форми, които улесняват неговата преживяемост. Бактерията притежава множество генетични особености, които ѝ придават инфекциозни свойства. Ключов елемент за развитие на инфекцията е подвижността на H. pylori, както и способността ѝ да произвежда уреаза. Тя, от своя страна, има важно значение за производството на амоняк от урея, което допринася за понижаване на киселинността в стомаха.

 

Установено е, че 90% от случаите на стомашна язва се дължат на инфекция с H. pylori. Бактерията причинява увреждане на стомашната лигавица и възпрепятства ефективното действие на имунната защита на гостоприемника. Тя притежава множество фактори на вирулентността, които, в съчетание с други нейни особености, водят до увреждане на лигавицата и целенасочено атакуване на имунните клетки на гостоприемника. Сред тези промени, характерно е нарушението в нормалната функция на Т- и В-лимфоцитите, както и на макрофагите, и мастоцитите. Уреазата позволява на бактерията да обитава безвъзпрепятствено стомаха, посредством отделяне на амоняк, което, от своя страна, уврежда епитела на стомашната лигавица.


 

Възпалителният отговор срещу инфекцията предизвиква локална тъканна увреда и масова клетъчна смърт в стомашната лигавица. Предполага се, че една от причините за поява на язви в следствие на инфекция с H. pylori е повишеното производство на киселини в стомаха и дванадесетопръстника. Това води до значително увреждане на тъканите, синтез на възпалителни медиатори и повишено отделяне на гастрин. Повишеното излагане на киселини води до метапластични изменения в стомашната лигавица.

 

Друга честа причина за развитие на стомашни язви е приемът на нестероидни противовъзпалителни средства. Простагландините имат ключово значение за защита на целостта и възстановителната способност на лигавицата в стомаха и дванадесетопръстника. Преустановяването на тяхната синтеза, което се дължи на приема на нестероидните противовъзпалителни средства, нарушава естествената защита на лигавицата, което благоприятства нейното увреждане. В някои случаи тези терапевтични средства могат да доведат до производство на провъзпалителни медиатори, които да допринесат за допълнителната тъканна увреда.

 

Тютюнопушенето се определя като рисков фактор в патогенезата на стомашната язва. Установено е, че заболяването се среща по-често при пушачи. Освен това, тютюнопушенето забавя оздравяването на язвите, нарушава отговора към терапията и увеличава риска от усложнения, каквато е перфорацията. Счита се, че за това допринася нарушеното изпразване на стомашното съдържимо при пушачите, както и повишеното отделяне на киселини, повишеният риск от инфекция с H. pylori и натрупването на свободни радикали по лигавицата. Генетичната предразположеност също има роля за развитие на язви. При наличие на роднини от първа линия на родственост се наблюдава повишен риск от язвени изменения в стомашната лигавица. Начинът на хранене също е ключов елемент в патогенезата на стомашната язва. Някои храни, които имат дразнещо за стомаха действие, могат да служат като пусков механизъм за развитие на състоянието.

 

Други фактори и хронични заболявания също могат да имат отношение към увеличаване на риска от развитие на язва. Такива са:

  • Напреднала възраст;
  • Хронична бъбречна недостатъчност;
  • Хронични белодрони заболявания;
  • Цироза;
  • Нефролитиаза;
  • Дефицит на алфа-антитрипсин;
  • Коронарна болест на сърцето;
  • Затлъстяване;
  • Хроничен панкреатит;

Сред водещите усложнения от язвата се наблюдават перфорацията и кървенето от гастроинтестиналния тракт. Те се срещат по-често при пациенти в напреднала възраст. В повечето случаи кървенето е последствие от прием на нестероидни противовъзпалителни средства. Терапевтичните подходи, които имат за цел елиминиране на инфекцията с H. pylori, са позволили да се намали броя на случаите на перфорация при засегнатите пациенти.

 

Референции:

Harrison's Principles of Internal Medicine, 21th Edition, McGraw Hill, 2022