Работата в помещения с горещ микроклимат е свърана с висок риск от топлинен удар. В такива условия вътрешната температура на човека може да достигне до 39,5- 40,5°C. Естествено спасителните мерки са насочени към охлаждането на организма. Показано е обаче, че не леда, който е и трудно достъпен при подобни ситуации е най-удачното средство за борба с хипертермията. ниската температура може да предизвика спазъм на периферните съдове, което допълнително затруднява охлаждането.

Проф Н.Тейлър от Университета Уолонгонг публикува своите наблюдения в списание Medicine and Science in Sports and Exercise. Според него умерената температура на водата има по-малко драстичен ефкет върху тялото. И други автори подкрепят твърденията му.