Понятието внезапна сърдечна смърт е строго дефинирано в медицинската терминология и обхваща случаите на смъртен изход около час след започване на оплаквания на болен с или без известно до тогава сърдечно заболяване. Това е естествена смърт със сърдечен произход, но настъпила в неочакван момент. Честотата на състоянието е сравнително висока, особено при определени групи хора. 
 

Какво причинява състоянието и какво води след себе си?

 
Внезапната сърдечна смърт нерядко се отъждествява с понятието сърдечен арест. Това е бързото спиране на сърцето, като при своевременна намеса може да бъде възстановена сърдечната дейност и дори човек да продължи живота си без усложнения. Най-често причини за състоянието са исхемичната болест на сърцето, ритъмни нарушения, кардиомиопатии, белодробна емболия, клапни пороци. Аритмиите (екстрасистоли, трептене, мъждене) нерядко са провокирани от тежки нарушения в електролитните нива (калиево, калциево и т.н.), но може да се дължат на вродени ритъмни заболявания.
 
Резултатите от всички тези аномалии в крайна сметка водят до непосредствената причина за смъртта. Това често е инфаркт, запушване на голям кръвоносен съд или разкъсване на такъв, тежка аритмия до спиране на сърцето, спукване (руптура) на сърдечна кухина, изпълване на сърдечната обвивка с кръв и т.н. Обикновено всички те водят до остро нарушаване помпената функция на сърцето и прекъсване на електрическата му активност.
 
Настъпването на внезапната сърдечна смърт обикновено се предхожда от загуба на съзнание. Няколко са показателите, говорещи за сърдечна причина за състоянието. Такова е например внезапно настъпилото безсъзнание с автоматично спиране на пулса (измерен на артериите на шията или на ръката), говорещи за липсваща сърдечна дейност. При дори минимално съмнение е нужно веднага започване на реанимационни действия.
 

Какво поведение е нужно, за да се намали смъртността?

 
Реанимацията в тези случаи цели възстановяване на сърдечната дейност, както и спомагане на дишането, което в кратък срок след ареста също се нарушава. Поведението, разбира се, е различно в болнична обстановка, при медицински лица или немедицински такива според арсенала инструменти и медикаменти. Навременно се започва сърдечен масаж в комбинация с обдишване и поддържане на жизнените показатели. Електростимулацията с дефибрилатор нерядко се оказва незаменим метод по своята ефективност
 
Важно е да се знае, че всеки може да има шанс да спаси човешки живот. Навременните действия в първите минути след инцидента понякога могат да са онова, от коеточовек  има нужда. Именно поради това в някои страни с висока медицинска и социална организация има дефибрилатори на публични места. Въпреки, че медицинските лица спазват точен алгоритъм, компетентно оценяват състоянието и реагират разнопосочно, дори обикновен човек, при своевременно поведение може да промени посоката на целия процес.
 
NEWS_MORE_BOX
 
Обикновеният човек може да се намеси качествено в първия етап на кардиопулмоналната ресусцитация. Еднократният силен удар с ръка в областта на гръдната кост все още не е загубил своята стойност като метод. Съвременният алгоритъм изисква следната последователност на поведение: възстановяване на сърдечна дейност, освобождаване на дихателните пътища и осигуряване на дишане. Извършване на 30 сърдечни натиска се последва от две вдишвания „уста в уста“.
 
Натискът трябва да е с достатъчна сила, за да се замести сърдечната помпена функция и да продължи до идване на специализирани медицински екипи. Следващите етапи са възтсановяване на спонтанната сърдечна дейност и дишане и тяхното задържане се извършва от специализиран персонал. Медикаменти като адреналин, атропин, хепарин и други влизат в действие в този момент. 
 
Внезапната сърдечна смърт е явление, често срещано в болнична обстановка. Доброто му познаване обаче от всеки може да даде шанс и на всички онези случаи в домашна или обществена среда.