Терморегулацията е система от сложни механизми, които се извършват в човешкото тяло с цел запазване на постоянна телесна температура, независима от външните температури. Регулирането на телесната температура е вид хомеостаза и средство за запазване на стабилна вътрешна температура.

 

Нормалната температура в човешкото тяло е около 37 градуса по Целзий. Най-точно е измерването на ректалната температура. Тези стойности са оптимални за нормалното функциониране на всички системи в човешкия организъм. Именно затова терморегулацията има решаващо значение за нормалното протичане на всички процеси в човешкото тяло.


 

Механизмите на терморегулация имат адаптивна роля при инфекциозните процеси и при излагането на тялото на високи външни температури.

Топлото време и предимно екстремните температури подлагат на изпитание терморегулацията на човека. Недостатъчната терморегулацията може да увреди много органи и системи. Най-големи са пораженията върху сърдечносъдовата система. Сърцето е подложено на натоварване през летните месеци, защото трябва да увеличи обема работа, която извършва.

 

Под влияние на продължителното излагане на висока температура първоначално намалява вътресъдовия обем, следствие на дехидратация.

 

Рефлекторния отговор на сърдечносъдовата система е увеличаване на сърдечната честота и ударния обем на сърцето. Изследвания показват, че по време на екстремно високи температури е необходимо ударният обем на сърцето да се повиши с 2-4 литра/мин., за да се осигури адекватен приток на кръв към кожата, посредством която се отделя топлината от тялото.

 

При пациентите със сърдечносъдови заболявания всички тези компенсаторни механизми са значително затруднени. При пациентите със сърдечна недостатъчност трудно може да се повиши ударният обем и в резултат на това адаптацията им към високи температури е силно повлияна. В резултат на намаления ударен обем е възможно да настъпи мозъчна, стомашно- чревна или чернодробна исхемия. В тежките случаи е възможно да настъпи остра бъбречна недостатъчност поради намален вътресъдов обем.

 

Електролитните нарушения, като хипонатриемия, хипохлоремия и хипокалиемия са често срещани състояния в горещите месеци. Те са предпоставка за обостряне на ритъмно-проводните нарушения при пациенти със сърдечносъдови заболявания.

 

Не на последно място някои лекарства използвани за лечение на сърдечна недостатъчност, артериална хипертония и исхемична болест на сърцето могат допълнително да влошат терморегулацията.

 

Диуретиците трябва да се използват с повишено внимание, защото те допълнително намаляват вътресъдовия обем и водят до загуба на електролити и могат да допринесат за настъпването на топлинен удар. Дозата им трябва да се коригира при повечето пациенти в летните месеци.

 

Бета- блокерите и АСЕ- инхибиторите повлияват сърдечната честота и съдовите рецепртори и могат да компроментират терморегулацията посредством блокиране на адаптивното покачване на сърдечната честота и реактивността на съдовете.

 

Всички пациенти със сърдечносъдови заболявания са основната застрашена група от пациенти за настъпване на топлинно изтощение и топлинен удар.

 

Топлинният удар е състояние, причинено от прегряване на тялото, обикновено в резултат от продължително излагане на високи температури. Характеризира се с покачване на телесната температура над 40 градуса по Целзий.

 

Признаците и симптомите на топлинния удар са следните:

  • Учестен пулс, резултат от повишените изисквания към сърцето за бързо увеличаване на ударния обем и охлаждане на тялото;
  • Хипервентилация - учестено и повърхностно дишане;
  • Промени в изпотяването - кожата е силно зачервена и суха;
  • Гадене и повръщане;
  • Променени в психическия статус - възбуда, обърканост, промени в съзнанието и говора, делириум, гърч и кома. 

Човешкият организъм има способността да се справи с високите температури, като използва терморегулацията и се опитва да поддържа хомеостазата. Най- добрият адаптивен механизъм за това е потенето, защото посредством него се отделя топлината от повърхността на тялото. Ето защо подходящото облекло през лятото е особено важно за нормалното протичане на този адаптивен механизъм.

 

Хидратацията е начинът, по който ние можем да помогнем на нашия организъм да се справи с повишените изисквания на фона на високите температури. Посредством приема на студени течности се поддържа вътресъдовия обем и се подпомага отделянето на топлина в околната среда под формата на пот и урина.

 

Излизането в по-хладните часове на деня и ходенето в сенчести зони могат да помогнат за избягване излагането на високи температури. Всички тези препоръки са основно отправени към пациентите със сърдечносъдови заболявания и могат да им помогнат да прекарат летните месеци без усложнения. 

 

Референции:

https://www.pihhealth.org/wellness/articles/how-summer-heat-affects-your-heart