Често се говори за недоимъка на витамин В12 и той може да е причина за сериозни заболявания, включително и животозастрашаваща анемия и неврологични оплаквания. В ежедневната практика нивото на витамин В12 в кръвта се измерва най-често при хематологични нарушения (анемия), оплаквания от полиневропатия (например изтръпвания по крайниците), както и понякога при общ преглед. И докато дефицитът на този витамин е добре известно и често търсено състояние, то излишъкът му (хипервитаминоза) е всъщност чест, но рядко диагностициран.

Диагностика на отклоненията в нивото на витамин В12

Епидимиологичните проучвания разкриват, че около 20 % от възрастната популация е засегната от ниски нива на В12. Въпреки че измерването на нивата на витамин В12 в кръвта днес са лесно достъпни, доказването на отклоненията все още представлява диагностично и терапевтично предизвикателство.Това се дължи на факта, че витамин В12 има сложен метаболизъм в организма и просто моментното му ниво в кръвта не може да каже дали даден негов метаболит е недостатъчен в клетките. Обикновените измервания на витамина отразяват общия кобаламин в кръвта, свързан с 3 вида транспортни протеини, като само една от тези форми е метаболитно активна.


Натрупването на метилмалонова киселина и/или на хомоцистеин би могло да отрази клетъчен недоимък на витамин В12, но не е специфично само за този витамин. Високите нива на хомоцистеин могат да са белег още за дефицит на фолати, на бъбречна недостатъчност, на злоупотреба с алкохол, дефицит на витамин В6, на хипотиреоидизъм и други.


Очевидно е, че замерването на нивата на витамина сами по себе си не са винаги достатъчни за диагнозата.

Високи нива на витамин В12

Високите нива на витамина трябва да се разграничават от състоянието хипервитаминоза, тъй като недоимък на витамина може да има дори и при нормални или високи негови стойности в кръвта.


Парадоксално, но високите нива на витамин В12 е състояние по-често откривано от дефицита му, при измерванията в болнични условия.

Кои са причините за хипервитаминозата?

Три са основните случаи, в които се наблюдава това състояние:

  • Повишен прием на витамина, особено парентерално (с инжекции);
  • Повишение на транскобаламин, например при повишеното му производство (поради миелопролиферативен синдром, неоплазии, чернодробни заболявания, възпалителни състояния и други ) или при пониженото му отделяне (напр. Бъбречна недостатъчност);
  • При разпределяне на чернодробните резерви от витамина при чернодробни заболявания.

Хематологични болести. Обикновено витамин В12 хипервитаминоза е един от диагностичните критерии за Полицитемия Вера и се открива сред 30 до 50 % от пациентите. Високите нива нерядко се откриват и при злокачествени заболявания като миелоидна левкемия остра и хронична форма.


Чернодробни болести. При остър хепатит високите нива на В12 могат да се открият между 25 и 40 % от пациентите, алкохолната злоупотреба причинява покачване нивата на витамин В12, дори и ако още няма проявено чернодробно засягане. Серумните нива на В12 са идентифицирани като предиктивен фактор за тежестта и смъртността при хепатит.


Неоплазии. Около 50 % от пациентите с хепатокарцином имат повишени стойности на витамин В12. В комбинация с високи нива на алфа-фетoпротеина те са белег за по-лоша прогноза. В 30 до 40 % от случаите с чернодробни метастази се откриват повишени стойности на витамин В12.


Автоимунни и възпалителни заболявания. Покачването на витамина при такива състояния се дължи на повишените нива на транскобаламин в острата фаза.


Какво правим при хипервитаминоза В12?

На етапа няма универсален консенсус за препоръки при такива случаи. По принцип се препоръчва задълбочено търсене на причината. Ако през последните 3 до 6 месеца не е имало лечение с витамина трябва да бъдат изключени горепосочените причини. Ако причина не бъде открита, хипервитаминозата трябва да бъде проследена за евентуална проява на подлежащо заболяване.