Витамин D влияе на повече от 200 гени, свързани с различни заболявания, откриха британски учени. Според екипа изследването показва влиянието на витамина върху здравето. Липсата му крие риск от развитие на едни от най-опасните за живота и качеството му заболявания, като раковите и автоимунните.
 

Витамин D влияе на определени участъци на ДНК на клетката чрез рецептор VDR, разяснява Андреас Хегер, ръководител на научния екип. Успехът на изследването се състои в откриването именно на тези, оказва се, 200 участъци, на които витаминът въздейства.
 

Дефицитът на витамин D се свързва със заболяването рахит. В кърмаческата възраст се провежда профилактика срещу болестта, съобразена и с годишните сезони. Рискът от дефицит на витамин D расте обратнопропорционално на дължината на деня и излагането на слънчева светлина.
 


Последните научни проучвания във връзка със значението на витамина върху здравословното състояние показват участието му в заболявания като множествена склероза, ревматоиден артрит, диабет 1, злокачествени заболявания и има отношение към когнитивните способности на индивида и старческото слабоумие.
 

Дозите витамин D, които се назначават от лекарите за профилактика или лечение зависят от индивидуалния случай и географската ширина. На този етап не е определена оптимална полезна доза с цел профилактика на заболяванията за населението. Смята се, че приемът между 25-50 милиграма витамин D е от полза за организма.
Витаминът се приема предимно в зимното полугодие.