Проучване, провеждано в продължение на 54 години доказва вероятността поколенията на хипертоници също да бъдат засегнати от заболяването. Отдавна фамилната анамнеза за артериална хипертония е считана за важен кардиоваскуларен рисков фактор.
Лекарите от Университета Джон Хопкинс разполагат с огромно количество данни, доказващи неговото влияние.

Още през 1947 година е започнало изследването на 1160 пациента, наблюдавани впоследствие в продължение на петдесет години. Лекарите не просто са използвали събрана информация, а са имали възможността да класифицират данните и да извлекат максималното от тях.

За тези случаи е отразена и фамилната анамнеза по отношение проблемите с кръвното налягане. В хода на провеждането нараствал и процентът на засегнатите. Лекарите отдават значение също на възрастта, в която артериалното налягане става проблем. Колкото по-рано се появява той при родителят, толкова по-рано са и очакваните проблеми сред поколението.

Именно на последното трябва да се обръща внимание и лица, в чиито семейства има артериална хипертония, следва да бъдат преглеждани редовно за наличието на такава.