Високото кръвно налягане е по-често срещано при лицата в напреднала възраст в сравнение с по-младите хора, но не трябва да бъде третирано като нормална част от стареенето. С напредването на възрастта артериите стават твърди и по-малко еластични. Това води до повишено систолно кръвно налягане (горната граница при измерване с апарат), въпреки че диастолното кръвно налягане (долната граница при измерване) обикновено се стабилизира при лица на възраст между 50 и 60 години. „Пулсовото налягане“ е разликата между систоличното и диастоличното кръвно налягане. Рискът от сърдечносъдови заболявания се увеличава с увеличаване на пулсовото налягане.

 

Систолната хипертония при възрастни хора, известна като изолирана систолна хипертония, характеризираща се със систолично кръвно налягане, по-високо от 160 mm Hg, с диастолично кръвно налягане под 90 mm Hg. Систолната хипертония е най-честата причина за хипертония при пациенти над 50-годишна възраст, което е значително, тъй като е много по-голям рисков фактор за сърдечни заболявания и инсулт в сравнение с други форми на първична хипертония. Също така е свързано с повишен риск от фатален край от сърдечносъдови инциденти. Въпреки че възрастните лица обикновено имат по-малко еластични артерии, всички специалисти са съгласни, че е важно да продължим да се стремим към нормално кръвно налягане при възрастните лица.


 

Има няколко фактора, които се срещат при по-възрастното или застаряващото население, които правят контрола на кръвното налягане особено важен:

  • Повишен риск от сърдечносъдови събития в сравнение с по-млади пациенти, които имат същите рискови фактори;
  • Изолираната систолна хипертония е по-често срещана сред по-възрастното население;
  • По-възрастните пациенти имат по-висока честота на други състояния, които трябва да бъдат взети предвид при избора на правилното лекарство за кръвно налягане;
  • Хипертонията се отразява негативно на познавателните способности дори при лица на средна възраст.

Изглежда също, че има връзка между хипертонията и деменцията. Много проучвания показват, че пациентите, лекувани с антихипертензивни лекарства, имат по-нисък риск от развитие на когнитивно увреждане, деменция и атрофия на мозъка. Продължителното лечение на високото кръвно налягане значително намалява риска както от болест на Алцхаймер, така и от съдова деменция.

 

Високото кръвно налягане е най-значимият рисков фактор за всички видове сърдечносъдови заболявания и фатален край. Много проучвания показват, че пациентите с лекувано високо кръвно налягане са имали значително по-нисък брой инсулти, фатален изход от инсулт, инфаркти, други сърдечносъдови инциденти, леталитет от сърдечносъдови инциденти и фатален край от всякакви причини.

 

Промените в начина на живот нормализират високото кръвното налягане, но не е ясно дали намаляват тези събития. Диетата DASH (Диетични подходи за спиране на хипертонията) е ефективна за намаляване на систолното кръвно налягане при по-възрастни пациенти, тъй като изглежда, че те могат да реагират по-добре на ефектите на натрий (сол) в тяхната диета.

 

Възрастните лица могат да извършват сърдечносъдови упражнения и да следват други препоръки за здравословен начин на живот, включително спиране на тютюнопушенето и умерена употреба на алкохол. При лечение на кръвното налягане при възрастни пациенти трябва да бъдат взети предвид други състояния, от които страдат.

 

Показано е, че сърдечната недостатъчност, която често е резултат от хронично високо кръвно налягане, намалява с 42% при по-възрастни пациенти с високо кръвно налягане, лекувани с медикаменти, в сравнение с тези, които имат високо кръвно налягане, което не е лекувано.

 

Референции:
1. American Academy of Family Physicians. JNC 8 Guidelines for the Management of Hypertension in Adults
2. Patel MD, A. (2015, February 20). On Hypertension in the Elderly: An Epidemiologic Shift - American College of Cardiology
3. Verywell Health. Hypertension and Cardiovascular Disease in the Elderly