Съществува връзка между пиенето на алкохол и артериалната хипертония, на която голяма част от пациентите гледат с недоверие, неразбиране, отрицание или поставят приоритетите си на грешното място. Множествени са механизмите, по които алкохолът допринася за заболяването. Алкохолът все пак има причина да е толкова разпространена напитка, не е лишен от позитивни качества, както и от значима социална роля в съвременното общество. Той не бива да бъде демонизиран, но е неприемливо и твърдението, че животът без него не е радостен.

 

Количеството на консумирания алкохол, свързано с развитие на хипертония, не е добре дефинирано, но се намира около 2 или 3 питиета дневно. При всички положения консумацията на алкохолни напитки извън рамките на храненията увеличава риска от хипертония.


 

Консумацията на алкохол причинява здравословни и социални проблеми, силно разпространени в западните държави, като е изчислено, че около 10 % от популацията над 14-годишна възраст има рискова консумация на алкохол или дори са зависими, и че тази злоупотреба е отговорна за около 4 % от общите заболявания. Сред проблемите, свързани с алкохола, често се цитира артериалната хипертония.

 

Истината е, че алкохолът е известен като вазодилататор – вещество, което разширява кръвоносните съдове и съответно би трябвало да сваля кръвното налягане и за това дълги години в медицината се е смятало за крайно недостоверно той да е отговорен за покачване на артериалното налягане. Днес обаче се знае, че неговите ефекти върху нервната система са напълно противоположни и доминиращи в общото му влияние върху организма, особено при ексцесивна (прекомерна) консумация.

Кога консумацията е в рискови количества и какво значи алкохолна зависимост?

Според Световната здравна организация (СЗО) рискова е консумацията за мъжете, когато те приемат повече от 3 чаши дневно, или повече от 21 чаши на седмица, или ако човекът пие рядко – повече от 5 чаши на случай. За жените тези стойности са – 2 чаши дневно, 14 чаши седмично и съответно 4 чаши на един повод.

 

Това може би звучи обнадеждаващо за любителите, но какво означава една чаша? Това по-скоро зависи от концентрацията на алкохола. За 1 алкохолна чаша се приемат следните количества:

 • 100 мл червено или бяло вино 12 о
 • 100 мл шампанско 12 о
 • 250 мл бира 5 о
 • 25 мл уиски 45 о
 • 70 мл аперитив 18 о
 • 25 мл диджестив 45 о
 • 25 мл пастис 45 о

 

Съответно според най-често разпространените дозировки в нашата държава чаша вино, едно малко уиски или една бира изчерпват напълно безопасната дневна консумация според СЗО, за хора в добро здраве и без допълнителен риск.

 

За наличие на зависимост към алкохола се говори, когато при човек са налице 3 или повече от следните критерии в продължителност от поне една година:

 

 • Загуба на контрол над консумацията;
 • Последователни неуспехи в опитите за намаляване на консумацията;
 • Непреодолимо желание за пиене;
 • Намаляване на активностите за сметка на повишение на времето, отделяно на консумация и на възстановяването от нея;
 • Продължаване на консумацията, независимо от запознаване с последствията от това;
 • Развитие на толеранс;
 • Белези на абстинентен синдром.

 

Приемът на алкохол, развитието на зависимост или абстинентната криза са обстоятелства, които променят ефекта на антихипертензивното лечение при пациенти, които вече провеждат такова. Допълнително консумацията на алкохол води до трайни изменения в механизмите за регулация на кръвното налягане. Комбинирането на алкохол със стимулиращи субстанции (включително високи дози кофеин) е причина за инфаркт на миокарда и други тежки съдови инциденти дори и при млади хора.

 

За конкретните механизми, водещи до хипертония, както и за „френския парадокс“ четете в продължението на материала.

 

Библиография:

Norstrom T, Ramstedt M. Mortality and population drinking :A review of the literature. Drug Alcohol Rev 2005

Tomson J, Yh Lip G. Alcohol and hypertension:An old relationship revisited. Alcohol and Alcoholism 2005

 Randin D, Vollenweider P, Tappy L, . Suppression of alcohol-induced hypertension by dexamethasone. N Engl J Med 1995