Подаграта е хронично метаболитно заболяване. Дължи се на дефект в обмяната на пурините (краен продукт на белтъчното преобразуване). Високата пикочна киселина може да бъде следствие на това заболяване. Среща се обаче и при редица други болести, свързани с повишено образуване или намалено отделяне на този продукт. Хроничната и остра бъбречна недеостатъчност сами по себе си също водят до хиперурикемия.

 

В следствие при специални условия пикочната киселина започва да кристализира и да се отлага в тъканите. Добре известни са ставните наслагвания във вид на тофи и вътрекапсулно. Не всеки се замисля обаче, че при филтрирането си през бъбреците, пикочата киселина може да се задържи и да смути дейността им. Развива се подаагрозна нефропатия.


 

Установено е, че за да настъпят бъбречни увреждания при подагра са нужни около 10 години давност на заболяването и десетки „кризи“. Обратно-вторичната хиперурикемия изостава от бъбречната недостатъчност с няколко години. Разбира се, това е индивидуално и нерядко високият креатинин и високата пикочна киселина се установяват едновременно.

 

Особено интересен и труден за разгадаване е въпросът за първопричината на проблема. Ако един човек има висока пикочна киселина и восок креатинин кое стои в началото? Отговорът спомага за поставяне на правилната диагноза. А правилната диагноза осигурява най-адекватното лечение. Не по-лесен е и казусът с корекцията на хиперурикемията-кога и как да се проведе. 

 

Какви процеси протичат в бъбреците при завишена пикочна киселина?

При нормална киселинност на кръвта и урината почти цялото количество пикочна киселина се намира във вид на уратни йони. При спадане на pH, тоест подкиселяване, тя запова бързо да кристализира. Подобен процес обикновено настъпва и при силно завишаване стойностите на пикочната киселина, но не винаги в правопропорционална зависимост. Това води неименуемо до „кризи“, тоест остро възпаление на една или няколко стави. Не толквоа явно обаче е „тихото“ дълбаене в бъбречната тъкан. 

 

Елиминирането на пикочната киселина става предимно през отделителната система. Тя преминава там като през филтър и няколкократно претърпява обратно резобриране. Това означава, че въздействието, не само че е вредно, а и се повтаря многократно. Откриват се и генетични различия между хората. При някои семейства е предопределен по-висок риск от увреда при едни и същи други условия. Мъжкият пол е също по-застрашен.

 

Ако урината е много концентрирана или алкална, пикочната киселина се отлага във вид на депозити. Това създава риск за смущаване на основните бъбречни функции. От друга страна е възможно остро или постепенно запушване на бъбречните каналчета (тубули) с отлагания. Това би могло дори да причини блокиране на прочистването на организма, което може да е фатално.

 

Обратният процес (хиперурикемията при бъбречни заболявания) се дължи на намалената способност на бъбреците да изхвърлят крайните уратни продукти. Всеки медикамент или придружаващо заболяване може допълнително да смути екскрецията или да увеличи производството на пикочна киселина. Пример са нефротоксичните медикаменти, както и онкологините заболявания, химиотерапията. До висока пикочна киселина често водят бъбречната амилоидоза, поликистозата и много други.

 

Какви видове подагрозна нефропатия има?

Остра се развива при запушване на бъбрените каналчета от пикочна киселина и урати. Това води до загиване на тубули (некроза). Хроничната интерстициална подагрозна нефропатия от друга страна е класическата форма на болестта. Продължителните високи стойности водят до формиране на микротофи в бъбречната тъкан. Следва смущаване на тяхната функция, завишаване на кратинина, фиброзиране и формиране на различна степен бъбречна недостатъчност. 

 

NEWS_MORE_BOX

 

Картината на подагрозна нефропатия се разгръща постепенно. Според европейската асоциация по бъбречни заболявания, това е причина за около 1% от болните с терминална бъбречна недостатъчност. Близо 20% от болните с подагра умират на хемодиализа или нейните усложнения. Вичко това говори в кеайна сметка за едно. Независимо дали става въпрос за подагра или покачване на пикочната киселина по друга причина, над определени стойности тя изисква лечение. Лекарствата успяват от една страна на намалят нейните нива, а други пък увеличават нейно изхвърлянето от организма. Основна и главна роля се пада и на правилния хранителен режим и диета.