Пациентите с Covid-19 се представят с различни клинични прояви, които най-често се състоят от грипоподобни симптоми, вариращи от леко или асимптоматично заболяване до тежко протичане и смърт. Вирусът SARS-CoV-2 обикновено причинява респираторни оплаквания, които могат да прогресират до дихателна недостатъчност, изискваща апаратна вентилация и да доведат до белодробни усложнения.

 

Сърдечносъдовото засягане е често и съпътстващо пациентите дори и в постковидния период. То може да се изрази в ускоряване на сърдечния пулс, включително изява на новопоявило се предсърдно мъждене или симптомна брадикардия. Описват се вариации в стойностите на артериалното налягане и сърдената честота, емболични инциденти, в т.ч. миокарден инфаркт.


 

Covid-19 се свързва с по-висока честота на миокарден инфаркт тип 2, при който непосредствената причина за настъпването му не е тромбоза на коронарна артерия. Отговорни за реализирането му са несъответствието между кислородните нужди и кислородните доставки за миокарда, което може да се дължи на преходна тахикардия, хипоксемия в хода на тежка ковид инфекция или анемия, която е също усложнение при тази група от пациенти.

 

Сърдечносъдовата дисавтономия е докладвана като изключително често състояние сред пациентите, лекувани с Covid-19 инфекция. Проявява се най-често като постурална ортостатична тахикардия, ортостатична хипотония (хипотония, която се появява след изправяне от седнало или легнало положение), умора и запек.

 

В едно обсервационно проучване са включени 92 наскоро възстановени от Covid-19 пациенти, които са били подложени на измерване на сърдечната честота и реакцията на кръвното налягане при изправяне от легнало положение. В допълнение е направен запис на 12-канално ЕКГ за период от 60 сек. и е отчетена степента на вариация на сърдечната честота при обработване на данните. Наблюдението показва, че сърдечносъдова дисавтономия присъства при 15% от пациентите, по-често под формата на ортостатична хипотония. Пациентите с ортостатична хипотония са имали значително по-ниски вариации на сърдечна честота и по-високи стойности на възпалителни маркери.

 

Брадикардията и вариациите в сърдечната честота са друг проблем наблюдаван сред пациенти с тежък остър респираторен синдром коронавирус 2 (SARS-CoV-2) и се подозира, че са свързани с по-лоши резултати при тези пациенти. Установено е, че вариациите на сърдечната честота са свързани с по-висок процент на смъртност при критично болни пациенти. Регистрирането на един от тези показатели е свързано със значително по-дълъг престой в интензивно отделение.

 

Интересното е, че пациентите с брадикардия (СЧ </= 60 уд/мин) имат по-високо ниво на възпалителни маркери, включително СУЕ и CRP. По този начин брадикардията вероятно е индикатор за висока тежест на заболяването и евентуално е предопределящ признак за цитокинова буря.

 

Патогенезата на брадикардията при инфекция с Covid-19 остава неясна. Предполага се най-приетият механизъм е увреждане на миокарда при директна инвазия на вируса в клетките на синоатриалния (SA) възел и по този начин се нарушава производството на импулса. На второ място, повишаването на няколко цитокина по време на имунологичен отговор може да промени експресията и функцията на калциевите и калиевите канали върху сърдечната клетъчна мембрана, причинявайки промяна на сърдичната честота.

 

Трето, наличието на вътреклетъчен вирус в миокардните клетки стимулира миграцията на макрофагите и цитотоксичните Т-клетки, причинявайки миокардит. В допълнение, други тригери за аритмия включват електролитни отклонения, хипоксемия, миокардна исхемия или странични ефекти от лекарства.

 

Друг интересен факт е, че вариациите в стойнотите на артериалното налягане също се наблюдават при пациенти с тежко протичаща ковид инфекция и това е свързано със значителна вътреболнична смъртност. Системното възпаление след инфекция, особено сепсис, увеличава възпалителните медиатори, които предизвикват дифузна вазодилатация или преходно потискане на миокардната функция, като тези промени могат да допринесат за вариации на стойностите на артериалното налягане.

 

Променен вазомоторен тонус или увреждане на функцията на миокарда, причинено от системно възпаление, може да обясни факта, че възпалителните маркери корелират положително с вариациите наартериалното налягане при пациенти с Covid-19.

 

Референции: 
Disautonomía: Qué es, Síntomas y Tratamiento
National library of medicine-Cardiac complications of COVID-19: Incidence and outcomes
Johns Hopkins medicine-Heart Problems after COVID-19