В експериментални условия при работа с мишки, в Германия бе установено, че татуирането е много по-удачен способ за въвеждане на ДНК ваксина от стандартните инжекционни форми.

Стимулирането на имунната система чрез ДНК фрагменти е перспективен способ за създаването на надеждни ваксини срещу широк спекър от заболявания - от грипа до рака. Въвеждането на материала чрез татуриане би имал и комерсиален момент. Така или иначе повече хора се очаква да си поставят ваксината, обяснява Мартин Мюлер от Института за Ракови заболявания в Хайделберг.

Той и колегите му са татуирали ваксини на мишки, съдържащи фрагмент от Човешки папилома вирус, без мастило. установява се 16 пъти по-висока концентрация на антителата, спрямо тази, постигната чрез трикратно мускулно инжектиране. ефектът се отдава на дразненето и възпалението, което вибриращата игла предизвиква. Така повече клетки на имунната система комуникират с антигена. Макар и по-болезнена, манипулацията е много по-ефективна.

Засега ДНК-ваксините са с ограничена употреба, но не малко фармацевтични компании работят по тяхното развитие. Предвижда се тяхното приложение да се насочи към злокачествени заболявания, където болката ще се изтърпи в името на добрата прогноза.