Какво представлява кардиоверсията с лекарства?

Лекарствата могат да бъдат използвани за ускоряване или забавяне на сърдечния ритъм или напълно да го променят. Те могат да бъдат използвани и за дългосрочен контрол на предсърдно мъждене.

 


Едно предимство на употребата на лекарства вместо електричество за кардиоверсия е, че не е необходима предварителна седация (прилагане на успокоителни лекарства) на пациента. Електрическата кардиоверсия се предпочита при пациенти, които са нестабилни - тоест, те имат опасно абнормно кръвно налягане или други симптоми, които налагат незабавна помощ.

 

Лекарства се използват заедно с кардиоверсия в случаи като камерна фибрилация, тъй като тогава медиците се опитват да рестартират сърце, което не пулсира. Медикаментите, използвани за кардиоверсия, са специфични за състоянието, което се лекува.

 

Хората, които са преживели както електрическа, така и медикаментозна (фармакологична) кардиоверсия, обикновено описват кардиоверсията чрез лекарства като много по-малко дискомфортна от електрическата.

 

Кои медикаменти се използват при кардиоверсия с лекарства?

Пристъпното ускоряване на сърдечната дейност при суправентрикуларна тахикардия може да бъде забавено с клас лекарства, наречени бета-блокери. Тези лекарства помагат за възстановяване на ритъма и подобряват кръвообращението. Бета-блокерите могат да бъдат използвани за постигане на дългосрочен контрол върху ускорения сърдечен ритъм.

 

Тези медикаменти се използват и за лечение на хипертония (високо кръвно налягане). Бета-блокерите, които често се използват за управление на епизодите на суправентрикуларна тахикардия, включват:

  • Метопролол;
  • Атенолол;
  • Пропранолол;
  • Есмолол

Кога се използва седация при кардиоверсия?

Седацията се използва обичайно за хора, които са будни, когато трябва да им бъде приложена процедура за електрическа кардиоверсия. Това се налага, за да бъде избегнат дискомфорта и страха, които те могат да изпитат, дори когато процедурата е успешна при лечението на техните признаци на анормален сърдечен ритъм.

 

Седацията също може да бъде приложена след процедурата на кардиоверсия. Това често се случва при хора, чието състояние е твърде нестабилно и е било необходимо незабавно да им бъде приложена електрическа кариоверсия без предварителна седация, за която не е останало време.

 

Медикаментите, използвани за възстановяване на стабилен сърдечен ритъм, са ефективни, но е възможно да крият сериозни рискове. Те може да доведе до усложнения като кръвни съсиреци, болка или други ненормални сърдечни ритми.

 

Референции:
1. American Heart Association. Cardioversion
2. American Heart Association. Implantable cardioverter defibrillator (ICD)
3. January CT, Wann LS, Alpert JS, et al. 2014 AHA/ACC/HRS guideline for the management of patients with atrial fibrillation: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines and the Heart Rhythm Society
4. Verywell Health. What Is Cardioversion?