Регистрирано е повишение на преживяемостта при раково болните в Европа, с приближаване на стойностите в източната част близо до тези в статистиката на западните страни. Списание Lancet съобщава, че има строга корелация между подобряването в лечението на неоплазмите и разходите за това.
В проучването са включени 23 страни. Най-честите форми на рак - този на дебелото черво, белия дроб, гърдата и простатата са били най-разпространени в Северните страни, изключение Дания, и централна Европа. По-редки са в южните части, включително Италия и Испания, също и във Великобритания и Ирландия.
За периода, обхванат от проучването - '92-02г., в Полша и Чехия е регистрирано подобрение в лечението на злокачествените заболявания, което води до запълване празнината между източна и западна Европа. Констатирано е повишение на преживяемостта при рак на дебелото черво от 60 на 73.9%, за рак на гърдата - от 39.5 на 44.7%, и от 39.5 до 68% за карцинома на простатата за перидона '91- '02г в страните на изток.
Lancet апелира за създаването на пан-европейски план за промоция на съвременна диагностични и терапевтични методи.