През зимните месеци зачестяват вирусните и бактериалните инфекции. При деца те често засягат, освен горните дихателни пътища и структурите на средното ухо. Така се развива и възпалителен процес, който може да премине в съседни структури.

 

Като цяло в ерата на антибиотичната терапия тези усложнения значително са намалели, но независимо от това лечението на отитите е от изключително значение за предотвратяването на причинените от тях комликации, поради тежкото им протичане и бавното възстановяване след тях.


 

Средното ухо комуникира пряко или косвено с различни структури в черепа. Оттам се появява и опасността за пренасяне на инфекциозния процес. Ако под влияние на възпалителния процес е настъпила деструкция (разрушаване) на структури – отново се създават условия за нахлуване на възпалението в съседни органи.

 

Кои са едни от най-често наблюдаваните усложнения

Лабиринтитът представлява възпаление на структурите на вътрешното ухо. Освен вследствие на среден отит, той може да е и резултат на травма – фрактура на разположените костици или при оперативна намеса. Тъй като вътрешното ухо е в пряка връзка с координацията, то при засягането му симптомите се изразяват във виене на свят, чувство за гадене, съпроводено с повръщане.

 

Освен това може да се наблюдава постепенно внезапно намаление на слуха. От диагностична гледна точка може да бъде сбъркан с мозъчен инсулт или болестта на Мениер. Лечението се изразява в интравенозно прилагане на антибиотици и отстраняване на гнойното съдържимо, ако има такова.

 

Отогенният менингит представлява възпаление на мозъчните обвивки, вследствие дифузно разпространение на възпалителен процес, идващ от ухото. Той е с тежко протичане и най-честият му причинител е бактериален – пневмококи. Клиничната картина се изразява в повишаване на телесната температура и наличие на силно главоболие в началото.

 

Постепенно се проявява промяна в съзнанието, вратна ригидност, намаление на слуха, а на по-късен етап прогресивните промени в съзнанието могат да завършат с изпадане в кома. При неправилно или ненавременно лечение – съществува реална опасност от смъртен изход.

 

Друго усложнение, вследствие възпаление на средното ухо е отогенният сепсис. То представлява попадане на микроорганизми в кръвното русло. Те попадат там най-често под формата на малки по размери тромби или емболи, които циркулирайки чрез кръвта могат да попаднат в различни органи.

NEWS_MORE_BOX

 

Симптомите при сепсиса са представени от много висока температура, втрисане, главоболие, силно ускорен пулс, както и различна по степен промяна в съзнанието. В диагностичен план състоянието може да оприличава клиничната картина на маларията, коремния тиф, както и атипични пневмонии.

 

Лечението се състои във възможно най-бързо намиране и отстраняване на възпалителното огнище. Антибиотиците са на първо място като терапевтичен подход, но след изготвена антибиограма, за да се изясни към кой антибиотик са чувствителни отговорните за инфекцията микроорганизми.

 

Абсцесът на мозъка, вследствие отит не е често срещан, но при некоректна терапия може да се развие. Най-често е резултат на хронично възпаление на средното ухо. В зависимост от мястото, където се разполага абсцесът, той може да доведе до различна симптоматика.

 

При локализация в темпоралния лоб – симптомите се изразяват в говорни смущения, промяна в слуха, понякога и обонятелни нарушения. Диференциална диагноза на клиничната изява може да се направи с мозъчен тумор, инсулт или паразити, които са преминали кръвната бариера.

 

Като цяло изброените усложнения, вследствие на възпаление в средното ухо са редки, но протичането им и съответно овладяването на състоянието не е лесно. Поради тази причина, за да бъдат предотвратени, е нужно своевременното консултиране със специалист уши-нос-гърло, без да се разчита на самолечение.