Диагнозата язвена болест се поставя след като се снеме анмнеза, извърши се съответния преглед и се назначат изследвания. Пациентите с такова заболяване могат да имат обложен, белезникав език, при палпация да усещат болка в епигастриума, около пъпа. Назначава се фиброгастроскопия, тъй като тя е най- надеждното средство, чрез което да се установи за какво заболяване става въпрос. Изследването се съчетава и с вземането на биопсия преди и след лечението, за да не се изпусне карцином на стомаха.

 

Лечението се провежда чрез диета, пиене на седативни средства, както и много важно - лечение на инфекция с Helicobacter pylori. Има няколко терапевтични схеми, по които се елиминира бактерия. Включват се: един антисекреторен медикамент и два антибиотика с или без добавка на бисмутов препарат. Индикация за прилагането на някоя схема е позитивен тест за Helicobacter pylori. Целта е да се постигне изчистване на този бактерий и липсата му в стомашната лигавица един месец след проведеното лечение. Комбинацията от медикаменти трябва така да се подбере, че да гарантира ерадикация над 80%, страничните действия да са сведени до минимум и да не води до резистентност.


 

При усложнения на язвената болест може да се наложи и оперативно лечение. Усложненията се делят на остри и хронични. Към острите спадат кръвотечение и перфорация, а към хроничните- пилорна стеноза, пенетрация и малигнена дегенерация.

 

Кръвоизливите са най-честата причина за смъртния изход при това заболяване. Ето защо такъв пациент незабавно се хоспитализира и се предприемат съответните реанимационни мерки. Кръвотеченията се появяват при болни над 45- годишна възраст и то в периодите на обостряне на язвената болест. Причина за прокървяването на язвата могат да са редица неща: умствено и психично напрежение, алкохол, психични травми, стресови състояния и др. Веднъж преживян кръвоизлив увеличава шансовете за повторен такъв.

 

Тежестта на кръвоизлива зависи от количеството и времето, за което е загубено дадено количество кръв, както и от състоянието на пациента преди това усложнение. Преди да настъпи кръвоизливът пациентът усеща болка, гадене, може да има повръщане и др., като тези симптоми изчезват, когато започне кръвотечението. За жалост много пациенти пренебрегват тези симптоми и след настъпване на облекчението смятат, че са по-добре. Това стихване на симптомите се дължи на неутрализиращото действие на кръвта спрямо солната киселина в стомашния сок. Признак за настъпило кървене е повръщането на кръвни материи (с цвят на кафе), както и появата на катранено черни, лъскави и диарични изпражнения (мелена). Тежестта на кръвоизлива се определя по триспенна скала. При лека степен е загубена 20% от циркулиращата кръв, при средно тежка степен - 20-30% и при тежка - над 30%. Загубата на 50-60% от кръвта води до смърт, защото сърцето не може да се кръвоснабдява и спира.

 

NEWS_MORE_BOX

 

За да се установи източникът се назначава гастроскопия, която най-точно ще покаже от къде е кървенето, като същевременно тя може да има терапевтичен ефект - локално кръвоспиране чрез електрокоагулация и склерозация. Други терапевтични мероприятия, които се прилагат са преливане на кръвоспиращи медикаменти, кръв, течности, диета и спазване на строг постелен режим.

 

Друго опасно усложнение е перфорацията на язвата. Най-често перфориращите язви са тези по предната стена на дванадесетопръстника и пилора. Клиничната картина се владее от болката, мускулния дефанс и наличието на язвена болест. Може да се стигне до шоково състояние. Перфорацията може да бъде в свободната коремна кухина, да е т.нар. покрита перфорация - покрита от структури, намиращи се в близост и атипична перфорация - на необичайно място. Този вид усложнение налага незабавна хоспитализация и оперативна намеса, която е животоспасяваща.