Урологичната клинична практика е особено важна и цели въвеждането на точни и ясни критерии при диагностиката на заболяванията, които ангажират пикочо-половия тракт както при мъжете, така и при жените. Съществуват различни диагностични похвати, с които се цели визуално представяне на проблема, ангажиращ бъбречната система.

Засега няма точно и ясно определен ред на важност при прилагане на изследванията, защото всяко от тях има своята диагностична стойност и предлага меродавност в диференциално-диагностичния план.

1. Основно и водещо изследване в урологията е БУМ технологията. Тя обикновено предшества венозната урография. Преди извършването й задължително се прави цялостно почистване на стомашно-чревния тракт, тъй като не бива да има излишни газове и фекални материи. С помощта на БУМ-технологията много добре се визуализират контурите на бъбреците, формата, големината и местонахождението им. Също така се установяват някои анатомични аномалии. Обикновено десният бъбрек се разполага с един прешлен на по-ниско ниво отколкото левия. Анатомичните ориентири за разположението на бъбреците са особено важни при изследването на пациентите.

По този модел се следи, например, за тяхната анатомична локализация - било то норма или патология. От долния полюс на бъбреците до крилото на хълбочната кост обикновено разстоянието може да се представи като 3-4 пръстта или 3-4 см. Горните полюси на бъбреците са събрани, а долните леко отведени като следват външния ръб на псоасния мускул. Пикочопроводите са идентични и вървят успоредно на гръбначния стълб до навлизането им в таза, след което правят рязка извивка навън, като следват стената на таза.

NEWS_MORE_BOXДруга информационна стойност на БУМ се откриват в установяването на намалена или увеличена бъбречна сянка - двустранно, което се развива например при нефросклероза или запушване и притискане на реналните артерии. Изследването е важно също така за установяване наличието на компенсаторна хипертрофия, хидронефроза, тумори и травматични хематоми по органичната структура на бъбреците. Благодарение на изследването могат да се открият също така някои конкременти в пикочния мехур, по продължение на пикочопроводите или локализирани в бъбречното легенче.

2. Венозната урография е друг важен диагностичен похват. С нейна помощ се визуализира целият уринарен тракт - от кухинната система, уретерите до пикочния мехур. Обикновено като контрастни материи се използват нейонни-йод-съдържащи субстанции. При нормална функция на бъбрека се постига визуално контрастиране на бъбречния паренхим и изображение на кухинната система чрез гломерулофилтрация и тубулна реабсорбция.

 


Рентгенографските изследвания се прилагат на 10-та, 20-та, 30-та и 60-та минута от вливане на венозната субстанция за урография.

Изследването дава меродавни сведения за морфологичното и функционално състояние на цялата пикочна система. Прилага се при бъбречна недостатъчност, остър пиелонефрит, дехидратация. Ако липсва изображение на бъбречно-кухинния паренхим, обикновено се касае за напреднало заболяване на бъбреците, като дистопия, агенезия или дистрофия.

Изследването помага на петата минута да се установи нефрографската фаза, а в следващите няколко минути да се проследят функциите - легенче, уретри и пикочен мехур, посредством екскреторната фаза на бъбреците. Освен това при изследването може да се провери видът на трите основни реда чашки - горен, среден и долен, които се сливат и формират бъбречното легенче. По своята си форма то може да бъде ампуларно, разклонено или от смесен вид.

Изследването обикновено се провежда при строги показания - такива са съмненията за вродени бъбречни аномалии, бъбречна туберкулоза, хроничен пиелонефрит, рецидивиращи уроинфекции, тумори, хидронефроза и уролитиаза.

3. Ретроградната пиелография е друг диагностичен подход в съвременната урологична практика. При нея болният се цистоскопира и през катетър се въвежда контрастна материя през отвора на уретрата. Получават се резултати за морфологичното и функционално състояние, но само едностранно - тоест от страната на единия бъбрек! Изследването се прилага при така нареченото състояние "ням бъбрек", който се "заглушава" при конкрементни аномалии и тумори, както и преди поставянето на двоен стент от типа "J" при стеснение на пикочопроводите.

4. Реновазографията е друго контрастно изследване на бъбреците. То цели установяване на артериалната и венозна съдова мрежа около бъбрека дали има физиологичен характер на развитието и функционалността си. Контрастната материя се въвежда през катетър или в аортата, или в бъбречните артерии. Вторият метод се нарича селективна реновазография, защото се допуска разпределение на контрастната материя само в зоната на интерес у лекаря, а не из цялото тяло, каквото се случва при вливане през аортата.

 

5. Кавографията е също тип контрастно изследване. То цели установяване функционалността на долната куха вена, като по този начин се установяват налични или предшестващо съществували бъбречни тумори дали са отделили метастази.

6. В съвременната урологична практика широко приложение намират и компютърната томография - скенер и ядрено-магнитният резонанс. Те могат да бъдат приложени нативно или с констрастна материя. Цели се установяването на патологични процеси в периреналното пространство, последствия от бъбречни травми, бъбречни, надбъбречни или ретроперитонеални тумори, както и гнойни възпалителни находки в анатомичната зона на бъбречния паренхим. С помощта на ЯМР може да се осъществи класифициране и стадиране на туморните формации, поради възможността за получаване на многопланово изображение. Също така може да се установи наличието на метастази и туморни тромби.