В повечето случаи ухапванията, без значение дали са от животно или човек, не са опасни за здравето. Въпреки това медицинският преглед е силно препоръчителен.

 

Как да постъпим след ухапване?


Кожата около раната трябва да се почисти със сапун и топла вода. Използването на антисептик също е възможно, но в тези случаи трябва да се внимава препаратът да не попадне в раната.

 

С помощта на течаща вода се правят опити за отстраняване на замърсители, попаднали в раната, като зъби, коса или друг вид чужди тела, които биха могли да доведат до по-сериозно инфектиране на зоната.

 

Препоръчително е лекото притискане на раната, което да стимулира кървенето и да редуцира риска от последваща инфекция. Това се извършва само ако изначално раната не кърви обилно.

 

След отстраняване на замърсителите и почистване на засегнатата зона се препоръчва здравото притискане със суха превръзка или чиста кърпа върху раната, за да се спре кървенето, особено ако то е обилно.

 

След това зоната около раната, внимателно се подсушава и се покрива с чиста превръзка.

 

За облекчаване на появилата се болка, дискомфорт и подуване се препоръчва прием на лекарствени вещества, основно нестероидни противовъзпалителни средства, като парацетамол или ибупрофен. При деца под 16 години, специалистите препоръчват приема на аспирин да се ограничава.

 

Кога ухапването налага спешна медицинска помощ?

  • Ако получилата се рана е прекалено голяма или дълбока;
  • Ако ухапването е на зона от лицето или главата;
  • Ако кървенето не може да бъде спряно по стандартните методи;
  • Ако част от тялото - част от пръст или ухо, е откъсната. В тези случаи тя трябва да бъде увита в чиста кърпичка и да бъде поставена в найлонов плик с лед, по този начин тя може да се съхрани и отнесе в болничното заведение.

 

В болницата медицинският екип ще почисти раната. Ако тя е много замърсена, може да се наложи отстраняване на част от засегнатата област, за да се намали рискът от инфекция, както и да бъдат предписани определени медикаменти. Когато засегнатата зона е по-голяма може се наложи поставяне на шевове.

 

По препоръка на медицински специалист може да се наложи поставянето на ваксина против тетанус и бяс, както и да се направи кръвен тест за възможно заразяване с хепатит В, хепатит С и ХИВ.

 

Своевременната медицинска намеса е от голямо значение за бъдещото състояние на пациента. Поради тази причина при невъзможност за самостоятелно достигане до болница се препоръчва осъществяването на контакт със спешен медицински екип по телефона.

 

Референции:

https://www.nhs.uk/conditions/animal-and-human-bites/