За да провери дали е вярно предположението за връзката между креативността с психопатологията, психиатърът Саболч Кери от Университета Земелвайс в Будапеща насочва вниманието си към гена неврегулин 1 (NRG1). Този белтък влияе на множество процеси в мозъка на човека, в това число и на образуването и поддържането на здрава връзка между нервните клетки – невроните.

По-стари изследвания показваха, че при притежателите на един от вариантите на NRG1 гена има по-висок риск от развитие на психични заболявания, като шизофрения и биполярно (маниакално-депресивно) разстройство.

В последното изследване се включили доброволци, които се смятат за талантливи и креативни. Те били подложени на редица тестове за съобразителност и творчески способности. За да оценят креативността им, се задавали и нестандартни въпроси, например – „Какво би се случило, ако облаците бяха прикрепени за земята с шнурове?“. Оценявали се гъвкавостта и оригиналноста в отговорите.

Тестваните попълнили и анкетна карта за постиженията в живота си. След изпълнението на тези интелектуални задачи, доброволците били подложени на кръвен тест за откриване на гена NRG1.

Оказва се, че тези с най-висок бал на тестовете за креативност и най-високи постижения в живота носят варианта на гена, отговорен за психичните разстройства.

Това е първият случай, в който така ясно е намерена връзката между психопатологията и творческите изяви. Освен това резултатите от изследването сочат, че някои варианти на гените, свързани със заболяванията, не са засегнати от еволюцията и остават в генофонда на човечеството, заради своите положителни ефекти.