Диарията на пътуващите е обобщаващо понятие. Тя обхваща голяма група от заболявания, протичащи с диариен синдром.

 

Това, че е кръстена туритическа не означава, че единствено по време на пътуване може да се прекара такава диария. Всеки човек, неспазващ основните хигиенни изисквания при хранене и приготвяне на храната, би трябвало да е еднакво застрашен от инфекция с микроорганизми, причиняващи диария.


 

Въпреки това, квалифицирането на диарията като туристическа не е случайно. По време на пътуване хората са по – малко предпазливи по отношение на хигиената на ръцете, често се хранят в движение и няма как да са убедени в качеството на храната, която приемат.

 

В този ред на мисли, туристите са застрашени от всякакви чревни инфекции. Най – честите причинители на диария на пътуващите са ентеротоксигенните бактерии Escherichia coli. Те са отговорни за до 70% от туристическата диария като през последното десетилетие държат първата позиция за причинители на остри гастроентерити сред пътуващите в целия свят.

 

Родът Ешерихия включва различни представители. Някои от тях са нормални обитатели на дебелото черво при всеки човек. Те могат да станат патогенни за организма при някои условия.

 

Други представители на рода са винаги патогенни и причиняват инфекциозни заболявания на различни нива от гастро – интестиналния тракт. За да се осъществи това, те трябва да бъдат погълнати през устата с храната в подходяща доза (т.н. инфекциозна доза). Тази доза е различна за отделните видове.

 

Ентеротоксигенните E.coli са основните причинители на туристическа диария. Милиони бактерии трябва да бъдат погълнати едновременно, за да предизвикат заболяване.

 

Бактериите се прикрепят към лигавичните клетки на тънкото черво и отделят токсин. Той е главният фактор на патогенност. Токсинът променя йонния транспорт в червото като крайният резултат е повишена секреция и задръжка на течност в лумена на червото. Следователно, по своя механизъм диарията е секреторна и изхожданията са с водниста консистенция.

 

Особено опасна е диарията при малките деца под 5 годишна възраст, поради настъпващата потенциално опасна дехидратация. При възрастните диарията протича без повишаване на телесната температура. Коремни болки и повръщане почти не се наблюдават. Повръщането като симптом е по - характерно за вирусни гастроентерити.

NEWS_MORE_BOX

 

 

Инфекцията с ентеротоксигенни Е.coli е самоограничаващо се заболяване, което ще рече, че не е необходимо прилагането на специфично лечение и след 2-3 дена диарията ще стихне. Ако се губят много течности с фекалиите, е важен приемът на кореспондиращо количество вода и сокове, за да се избегне дехигратация.

 

Освен ентеротоксигенни има и други щамове Е.coli. Някои от тях предизвикват по – сериозни патологични промени в чревната стена и като примес във фекалните маси може да се установи кръв. В тези случаи, освен диария, към симптомокомплекса ще се добави коремна болка и понякога лека температура.

 

При тежка кървава диария, продължаваща повече от 3 денонощия е пропоръчително търсенето на лекарска помощ. В повечето случаи, обаче, туристическата диария е лека и не налага приема на медикаменти и посещение на лекарски кабинет.

 

В последните години се наблюдава тенденция към пътуване на все повече българи към всякакви екзотични дестинации по света. Различните климатични пояси и особености на средата обуславят разлики и в микроорганизмите, населяващи тези територии. Някои от тези микроорганизми може и да не предизвикват заболявания у местните жители, но да индуцират такова у чуждите посетители. С особено внимание трябва да се консумират полусуровите храни и тези приготвени на открито.

 

В някои географски области на света се регистрира повишена честота на холера. Ето защо, преди пътуване в някои азиатски и африкански страни е удачно предварително да се информирате за разпространените болести там и как да се предпазите. Холерният бактерий се размножава особено много в морските дарове.