Цветана Якимова работи в областта на ХИВ/СПИН от 10 години. Мениджър е по мониторинг и оценка към Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” към Министерство на здравеопазването. Занимава се със събирането, обработването и анализа на данни, както и с наблюдение на дейностите и осъществяване на контрол върху тяхното качество.

Завършва висше образование в областта на хуманитарните науки - приложна лингвистика и следва социология. 
 
 
Първа част на интервюто
 
 
Освен инжекционно употребяващите наркотици и гей общността, какви други групи се очертават като уязвими към ХИВ/СПИН в България?
 
Сред групите, които към момента са по-слабо засегнати от разпространението на ХИВ/СПИН, са проституиращите лица. Девет неправителствени организации се занимават с превенция на ХИВ в тази група. 
 
Изключително важно е да се работи и с тях, тъй като те могат да бъдат гранична група, през която ХИВ инфекцията може да влезе в общото население. Например, някои от проституиращите лица инжектират наркотици. В същото време други проституират, за да си набавят наркотици.  
 
Има 10 неправителствени организации, които работят в ромска общност. Тя е определена като целева група на Националната програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН, тъй като в нея се срещат много рискови фактори и поведения. Например, често в ромска общност, освен лошите социални и икономически условия, има и лица от другите групи - които инжектират наркотици и/или проституират. С ромската общност се използва малко по-различен подход. Отново работата се изнася на терен, предоставяме услугите на мястото, където хората живеят или работят, за да им е по-удобно и услугите да са достатъчно достъпни. Но, докато при другите групи екипите са съставени от професионалисти, като психолози, социални работници и други, там държим да работим с хора от общността. Подкрепяме млади хора от ромска общност, обучаваме ги, след това те предават знанията си на останалите по най-разбираемия и близък на общността начин. В това отношение се постигна голям успех, за 10 години настъпи значителна промяна в тези организации, в знанията и уменията им, самочувствието им се повиши. 
 
Друга важна група, с която работим по програмата, са хората, лишени от свобода. Благодарение на сътрудничеството между Министерство на здравеопазването и Министерство на правосъдието, успяхме постепенно да започнем работа и да достигнем до всички затвори в страната. От няколко години вече има съвместна заповед на двамата министри, която регулира предоставянето на безплатни и анонимни услуги за превенция на ХИВ в затворите. 
 
В нашите затворите няма епидемично разпространение на ХИВ, както е в някои други страни. Смята се, че за това отново допринасят дейностите по програмата за превенция и контрол на ХИВ/СПИН у нас. Въпреки това, след анализ на ситуацията с международен консултант, оценихме, че в затворите трябва да се работи, тъй като има различни рискови фактори, които могат да способстват разпространението на ХИВ инфекцията. 
NEWS_MORE_BOX
 
От 2007 г. насам се работи регулярно във всички затвори. По определен график веднъж седмично външни консултанти и здравни работници се допускат в затворите, където им се предоставя помещение и възможност за извършване на безплатни и анонимни услуги. По този начин е по-лесно да се осъществи доверителен контакт, хората проявяват желание и се изследват. Така по-бързо може да се установи кой е ХИВ-позитивен. Изградено е добро сътрудничество между двете системи – на затворите и на здравеопазването. Хората, лишени от свобода, получават равен достъп до грижи и лечение с останалите. 
 
През последните години, освен провеждането на изследвания, там имаме и друг успех. През 2009 г. се въведе групова работа с хора, лишени от свобода, за предоставянето на здравнообразователни беседи. Средно на година над 5800 до 5900 участници се включват в сесиите. Това е повече от 50% от средно годишния брой на лишени от свобода. През 2011 г., благодарение на пилотен проект в Централен софийски затвор, по програмата за превенция и контрол на ХИВ/СПИН бяха обучени 10 обучители на равни, подобно на подхода при младите хора – връстници обучават връстници. Този подход се използва за работа при всички целеви групи. Смисълът е да обучиш човек от самата група на разбираем език, който след това да предаде информацията на други, например, да даде презерватив, защото не всеки се доверява на външен консултант.