Неутрофилите са бели кръвни клетки. Те се произвеждат в костния мозък от клетки предшественици, които непрестанно се делят и диференцират. Зрелите неутрофили излизат от костния мозък и циркулират в кръвта. Във функционално отношение, те са едни от основните компоненти на първата линия на имунна защита срещу бактериални инфекции.

 

Неутропения е намаляването на броя на неутрофилите в периферната кръв под определено ниво. Причините за това състояние може да са различни. Най-често неутропенията е вторична, т.е. тя е предизвикана от заболяване или външен фактор. В редки случаи обаче, нетропенията е първична и е циклична, т.е. появява се на определени интервали от време и е генетично заложена.


 

Цикличната нетропения се дължи на вродена временно намалена секреция на специфични растежни фактори, стимулиращи деленето и диференциацията на клетките предшественици в костния мозък. Секрецията на тези растежни фактори не е постоянно намалена. Това се случва на всеки 3 седмици. Резултатът е спадане на кръвото ниво на неутрофилите (неутропения), което продължава от 3 до 6 дни.

 

В рамките на тези дни, организмът е предразположен предимно към бактериални инфекции. Степента на предразположеност зависи от степента на редукция на неутрофилната популация. При по-висока степен на неутропения клиничната картина включва повишаване на телесната температура, увеличаване на някои лимфни възли, язвено-некротични промени по лигавицата на устата и др. Тези симптоми не са задължително обвързани с развихряне на бактериална инфекция в тялото.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Ако състоянието се усложни с бактериална инфекция, то тя се лекува антибиотично. В противен случай, не се прилага антибиотична терапия. Пристъпите на циклична нетропения могат да преминат без специфично лечение. 3-6 дена след началото на състоянието секрецията на дефицитните растежни фактори се възобновява. В някои случаи, за ускоряване на възстановяването, се прилагат растежни фактори от лекар.

 

В периодите на лекостепенна неутропения, пациентите трябва да са особено внимателни и да избягват контакт с болни лица и обществени места с много хора. Тежките степени на неутропения изискват болнично лечение и наблюдение. Заболяването е за цял живот. Няма дефинитивно лечение.

 

Преди поставянето на диагноза циклична неутропения, трябва да бъдат обсъдени и отхвърлени всички други заболявания и състояния, в клиничната картина на които присъства неутропения.