Каква е честотата на цервикалния тератом?

Цервикалните тератоми засягат еднакво мъжете и жените. Туморите на зародишните клетки представляват 3-5% от всички тумори в детска възраст. Цервикалните тератоми са много по-чести при новородени, отколкото при възрастни.


Основното притеснение при цервикалния тератом представлява запушването на дихателните пътища и хранопровода на бебето.Кои разтройства наподобяват цервикалния тератом?


Симптомите на следните разстройства могат да бъдат подобни на тези на цервикалните тератоми. Сравненията могат да бъдат полезни за диференциалната диагноза:

 

Лимфните малформации са редки не злокачествени маси, състоящи се от пълни с течност канали или пространства, за които се смята, че са причинени от анормално развитие на лимфната система. Тези малформации обикновено могат да се открият при новоредените или на възраст от две години. Лимфните малформации могат да засегнат всяка област на тялото (с изключение на мозъка), но най-често засягат главата и шията.


Ракът на щитовидната жлеза в много случаи няма симптоми. В някои случаи могат да присъстват болки във врата, дрезгавост и подути лимфни възли, особено в областта на шията. Четирите основни типа карцином на щитовидната жлеза са - папиларен, фоликуларен, медуларен и анапластичен. Въпреки че ракът на щитовидната жлеза е рядко срещан, той представлява най-честата форма на рак, засягаща ендокринната система.


Хемангиомът е доброкачествен тумор, състоящ се от струпване на малки разширени кръвоносни съдове. Повечето хемангиоми се срещат в областта на главата и шията и често са вродени. Хемангиомите могат да растат бързо, но в крайна сметка техният размер намалява без лечение - процес, наречен инволюция. Хемагниомите могат да оставят родилен белег или обезцветена кожа в засегнатата област. Те могат да образуват язви, което води до възпаление. Големите хемангиоми могат да причинят запушване на дихателните пътища. Точната причина за възникването на хемангиомите не е известна.


Как се поставя диагнозата за цервикален тератом?


Диагнозата на цервикален тератом се основава на задълбочена клинична оценка, идентифициране на характерни физикални находки, подробна анамнеза (медицинска история) на пациента и различни специализирани изследвания. Такива изследвания включват микроскопска оценка на туморните клетки.

 

Пренаталната диагностика на цервикалните тератоми е възможна чрез ултразвук (ехография) - процедура, по време на която чрез високочестотни звукови вълни се създава изображение на развиващия се плод. Големите тумори могат лесно да се видят при ултразвук на плода.


При възрастни може да се открие маса в шията по време на рутинен физикален преглед.

 

За да се потвърди диагнозата - цервикален тератом може да се извършат различни тестове, включително тънкоиглена аспирационна биопсия. Тънкоиглената аспирационна биопсия е диагностична техника, при която фина, куха игла се вкарва през кожата, за да се вземат малки проби от тъканта. След това клетките от взетата тъкан се изследват под микроскоп.


В някои случаи тънкоиглената аспирационна биопсия може да се окаже недостатъчна и лекарите могат да извършат биопсия на тумора. При биопсията малко парченце от тъканта се взема хирургично, след което се изпраща за патоанатомично изследване.


В допълнение към ултразвуковото изследване могат да се използват и други специализирани техники за образна диагностика, които да помогнат за оценка на размера, местоположението и разпространението на тумора и да послужат като помощно средство за бъдещи хирургични процедури.


Такива образни изследвания могат да включват компютърна томография (КТ) и ядрено-магнитен резонанс (ЯМР). По време на компютърната томография се използват рентгенови лъчи, при което се показва напречното сечение на телесните тъкани и тъканни структури. При ядрено-магнитния резонанс се използва магнитно поле и радиовълни, за да се създаде изображение на тъканите.


В приблизително 50% от случаите появата калцификати, като находката за тератома, може да бъдат открити при рентгеновото изследване. Могат да се проведат и лабораторни изследвания и специализирани образни тестове за определяне на възможна инфилтрация (проникване) в близките лимфни възли и наличие на далечни метастази.


Какво е лечението при цервикален тератом?


При лечението на пациентите с цервикален тератом може да участват координираните усилия на екип от различни медицински специалисти, като - онколози, УНГ-специалисти, детски хирурзи и други специалисти.


Специфичните терапевтични процедури и интервенции могат да варират в зависимост от множество фактори, като - местоположение на първичния тумор, стадий и класификацията на тумора и дали той се е разпространил в лимфните възли или в отдалечени места на тялото; възрастта и общото здравословно състояние на пациента.

 

В случаите, диагностицирани преди раждането, се извършва процедура - ex utero intrapartum. При тази процедура се извършва цезарово сечение. Плодът остава свързан към плацентата, за да има нормален обмен на кръвен поток, докато лекарите извършват необходимите хирургични процедури. За да се осигурят свободни дихателните пътища, може да се наложи лекарите да поставят дихателна тръба (ендотрахеална тръба). В някои случаи лекарите могат да извършат трахеостомия (оперативна намеса с отваряне на трахеята, за поставяне на специална тръба в нея).


При повечето пациенти с цервикален тератом се извършва хирургично отстраняване на тумора и засегнатата тъкан. Въпреки че повечето тератоми при деца са доброкачествени, те могат да притиснат и близките структури, което налага премахване на туморите.


Лъчетерапията може да се използва преди операция (за намаляване на размера на тумора) или след операция като помощна терапия. Химиотерапия след операцията на тератома също се използва като метод на лечение.


Хирургичното отстраняване на цервикален тератом може да включи отстраняване на част от или на цялата щитовидна жлеза. В такива случаи засегнатите лица трябва да преминат на хормонозаместителна терапия.


При бебета с доброкачествен цервикален тератом рядко се наблюдава рецидив на тумора. Злокачествените цервикални тератоми като тези при възрастните, се повтарят по-често. Засегнатите лица трябва да бъдат проследявани периодично.
 

Библиография:
April MM, Ward RF, Garelick JM. Diagnosis, management, and follow-up of congenital head and neck teratomas.
Tsang RW, Brierley JD, Asa SL, Sturgeon JF. Malignant teratoma of the thyroid: aggressive chemoradiation therapy is required after surgery.