Тромбоза с тромбоцитопения или Thrombosis with Thrombocytopenia Syndrome (TTS) е новоописан синдром, с изразено сходство с т. нар. индуцирана от хепарин тромбоцитопения. Препоръките за лечение към момента се основават на това сходство, както и приликите с не-хепарин-зависими автоимунни тромботични тромбоцитопении.


За да бъде поставена диагноза е необходимо наличието на следните критерии:

  • Поставена ваксина срещу COVID-19 (Johnson & Johnson / AstraZeneca) в рамките на 4 до 30 дни след имунизацията;
  • Венозна или артериална тромбоза (често церебрална - на мозъчни съдове, или спланхникусова - на вътрешните органи);
  • Тромбоцитопения;
  • Както и положителен PF4 "HIT" ELISA


Честотата на синдрома е изключително рядка. Рискът от смърт след прекарано заболяване е много по-висок в сравнение с развитието на тромбоза, свързана с поставяне на посочените ваксини по данни на изследователи в областта към днешна дата.Спешната медицинска оценка за състояние, касаещо тромбоза с тромбоцитопения е показана, ако е налице някой от следните симптоми в рамките на 4 до 30 дни след ваксинацията: силно главоболие, промени в зрението, внезапни коремни болки, проява на гадене и повръщане, болка в гърба, задух, кръвоизливи по кожата – дори и след леко натъртване.


Общото между двете ваксини е, че се касае за векторни ваксини, базирани на безвредни за хората вируси-носители, които вкарват елементи от генома на протеина на SARS-CoV-2 в клетките.


Синусовите мозъчни тромбози се наблюдават изключително рядко. Годишно на един милион население се падат по не повече от два до пет случая, поради което медиците виждат ясни признаци, че се в наблюдаваните случаи има връзка с имунизациите с посочените препарати.


Синдромът се характеризира с наличие на венозна или артериална тромбоза, особено на необичайни места, включително церебрална синусова венозна тромбоза и/или на вътрешните органи. Освен това налична лека до тежка тромбоцитопения и положителен PF4-хепарин ELISA (“HIT” ELISA) тест.


Пациентите са предимно по-млади от 50 години. При тях не е налице анамнеза за наскоро инжектиране на хепарин, а паралелно с това няма отчетени рискови фактори за тромбоза. Много от пациентите са били в критично състояние към момента на откриване на тромбозата и до една трета от първоначално докладваните пациенти са починали.


Леките до умерени конституционални симптоми като треска, умора, главоболие или мускулни болки са често срещани през първите 24 до 48 часа след ваксинацията и не предполагат развитие на синдрома. Пациенти с тежки, повтарящи се или постоянни симптоми четири до 30 дни след поставяне на една от посочените ваксини трябва да бъдат оценени спешно от медицински лице. Пиковият период от време за проява на първоначалните симптоми е от 6 до 14 дни.


Пациенти с част от изброените симптоми, паралелно с нисък брой тромбоцити и високи нива на D-димери, могат да се считат с голяма вероятност за развили синдрома, поради което при тях се започва лечение, докато се изчакват резултати от PF4 ELISA.


Дали степента на положителен PF4 ELISA тест корелира с риска от TTS е неизвестно. Пациентите с нисък фибриноген и изключително високи D-димери, предполагащи дисеминирана вътресъдова коагулация, попадат в групата на суспектни за синдрома. Микроангиопатията с фрагментация на червените кръвни клетки и хемолиза не е често срещана характеристика на съобщените случаи.


По тази причина се препоръчва кръвна цитонамазка и внимание към признаци на вътресъдова хемолиза.


Ваксинираните лица трябва да бъдат инструктирани да потърсят незабавно медицинска помощ, ако след ваксинацията развият симптоми като задух, болка в гръдния кош, оток на крак, упорита коремна болка. В допълнение, всеки получил неврологични симптоми след ваксинацията, които включват тежко или упорито главоболие или замъглено зрение, или всеки получил кожни кръвонасядания (петехии) няколко дни след ваксинация, извън мястото на инжектиране, също трябва да потърси незабавно медицинска помощ.


Въпреки че няма преки доказателства, че хепариновите продукти влошават TTS, се препоръчва избягване поставянето на нефракциониран или нискомолекулен хепарин при пациенти с положителен PF4 ELISA или докато се очакват резултати от теста. Трябва да се отбележи, че пациентите с TTS, за които се съобщава до момента, обикновено са имали продължителни симптоми преди да бъдат открити тромбоцитопения или тромбоза.


Източници:
https://www.bda.bg/bg/covid-19
https://www.hematology.org/covid-19/vaccine-induced-immune-thrombotic-thrombocytopenia