Тригеминалната невралгия представлява хронично състояние, характеризиращо се с епизоди на силна мъчителна болка в областта на лицето. Често пъти причината се търси в друга насока – например в стоматологичен проблем, затова е важно добре да се познават признаците на това заболяване.

 

Какво представлява тригеминалният нерв?


За да се обясни по-добре това състояние е важно да се познават функциите на засегнатия нерв.

 

Тригеминалният нерв представлява петият черепномозъчен нерв. Той е отговорен за сетивната инервация на цялото лице – от върха на черепа до ръба на долната челюст. Три са главните сетивни клонове, които осигуряват тази инервация:

 

  • Офталмичен нерв – разположен е най-високо. Той е отговорен за сетивността в областта на челото, горния клепач, върха на носа, както и за синусите, намиращи се в тази област – фронтален, етмоидален и сфеноидален синус;
  • Максиларен нерв - той инервира кожата в областта на слепоочието, скулите, бузите и горната устна, както и структурите, намиращи се в тази област – максиларен синус и структури на горната зъбна редица;
  • Мандибуларен нерв – разположен е най-ниско. Той осигурява кожната инервация в областта на долночелюстната става, част от ушната област, както и всички структури в областта на долната зъбна редица, езика и брадичката.

 

Какво представлява тригеминалната невралгия?

Състоянието се характеризира с пристъпи на силна, пристъпна, стрелкаща болка по хода на един или повече клонове на тригеминалният нерв. Най-често са засегнати максиларния и мандибуларния нерв.

 

Няколко са основните характерни признаци:

 

  • Болков пристъп – внезапна, стрелкаща болка, понякога наподобяваща преминаване на електрически ток. Болката се излъчва по хода на засегнатия нерв. Продължава обикновено секунди до минути, но понякога е по-дълготрайна. В повечето случаи е засегната само едната лицева половина. Често се описва като едно от най-жестоките болкови изживявания;
  • Болезнен тик на лицевата мускулатура – често болковият пристъп може да е съпроводен с контракция на част от лицевата мускулатура;
  • Вегетативни нарушения – възможно е да се наблюдават побледняване или зачервяване на лицето, промени в потоотделянето в засегнатата лицева половина и др.

Хроничното болково усещане може в крайна сметка да доведе и до общо отслабване на индивида и психическо изтощение.

 

Кои са провокиращите фактори на пристъпната невралгия?

Много често подобен болков пристъп може да се провокира при хранене, миене на зъби, бръснене, под въздействието на силен шум или светлина. В някои случаи дори излагането на леко въздушно течение става причина за поява на характерното болково усещане.

 

Каква е причината за поява на тригеминалната невралгия?

В голяма част от случаите причината не е свързана с определено органично увреждане – т.нар. идиопатична невралгия. Най-често се касае за възникване на т.нар. съдово-нервен конфликт. Под този термин се разбира притискането на обвивката на нерва от долихоектатични кръвоносни съдове, които се намират в съседство.

 

В други случаи обаче се касае за т.нар. симптоматична невралгия, при която ясно се доказва конкретна органична причина за увреждането на тригеминалния нерв. Причина в такива случаи могат да бъдат тумори в задната черена ямка, аневризми на базиларната артерия, множествена склероза и др. Характерна е и невралгията възникваща след прекаран херпес зостер на тригеминалния сетивен ганглий. Рядко фокална инфекция от зъбен произход, синузит, ринит и други, могат да дадат подобна симптоматика.

 

Кои хора са най-често засегнати?

Тригеминалната невралгия засяга най-често женския пол и се наблюдава в повечето случаи след 50-годишна възраст.

 

Как се диагностицира заболяването?

Диагнозата се базира най-вече на проведения неврологичен преглед и с помощта на невроизобразяващи методи.

 

NEWS_MORE_BOX

По време на нервологичния преглед се извършват провокационни тестове, при които чрез притискане в съответни точки в областта на лицето, се следи за появата на характерното болково усещане.

 

Невроизобразяващите методи имат за цел изясняване наличието на съдово-нервен конфликт, както и отхвърлянето на възможна органична причина за тригеминалната невралгия.

 

 

Какво е лечението на тригеминалната невралгия?

 

Лечението е преди всичко симптоматично. Използват се нестероидни противовъзпалителни средства и антоконвулсанти за овладяване на болковата симптоматика. При хронично протичане се използват и блокади на клоновете на нерва или на неговия сетивен ганглий. В някои случаи се прибягва и до микроваскуларна декомпресия на нерва, ризотомия и др.