Травмите повишават възприемчивостта на мозъка към страхови въздействия, показа ново проучване.
Изследването е проведено във връзка със събитията от 11 септември 2001г.

Целта на проучването било да се сравнят посредством функционално изследване на мозъка с помощта на магнитен резонанс влиянието, което имат върху мозъчната дейност различни фотографии, изразяващи различни чувства. Една част от тях изобразявали страховити сцени, докато останалите били изпълнени със спокойствие и релаксация. Изследователите разделили доброволците на две групи: 11 от тях в деня на разрушаването на Световния търговски център били в обсег от 1,5 мили от събитията, докато останалиге 11 доброволци били на повече от 200 мили разстояние.

Никой от участниците не проявявал каквито и да е психически отклонения нито преди, нито след  разрушаването на Кулите. Резултатите показали, че при първата група определена структура от мозъка, наречена амигдал, била с повишена чувствителност и активност в сравнение с втората група. В резултат на това участниците, които били близо до търговския център на 11 септември, реагирали много по-емоционално при наблюдение на снимки със страховити сцени в сравнение с останалите.

Като цяло тези хора нямат данни за психическа уреда, но въпреки това те реагират с повишена чувствутелност на стимули, които носят неприятни емоции, смята ръководителят на проучването. Вероятно това се дължи на непознати до този момент механизми, които  позволяват възникването на различни асоциативни връзки в областта на мозъка.  Именно тези връзки дават възможност на мозъчните клетки да възприемат чужди обекти като напълно познати и да провокират в човека чувства към тях.