Шийният дял се отличава с най-голяма подвижност в сравнение с другите отдели на гръбначния стълб. Същеврeменно анатомичната и функционалната му характеристика го правят най-уязвим в условията на професионалните спортни натоварвания.


Най-често причина за шийните увреди са прекомерната флексия (сгъване) или екстензия (разгъване), насилственото ротиране или аксиалната (отгоре надолу по оста) компресия върху главата, прехвърляща се върху шийния дял. В зависимост от тежестта на увредата лечението може да се състои от имобилизираща яка, тракция или операция с последваща рехабилитация.


Прекомерното сгъване (флексия) на гръбнака, страничните огъвания, екцесивното ротиране или асиметричното му натоварване би трябвало да бъдат избягвани. По време на вдигане на тежести те би трябвало да бъдат приближени възможно най-близо до тялото, за да се намали рискът от травми.Важни фактори, допринасящи за травмите в шийния дял са тежката физическа работа, вдигането на тежести, работа в статично положение и в условията на вибрации.


Увредите, както и болестите на шийния дял могат да предизвикат дискомфорт и болка, ирадиращи в посока към главата, раменете и горните крайници. Удари върху главата и шийния дял могат да предизвикат фрактури и луксации с едновременни увреди на ставните капсули, лигаменти и дискове. Тези увреди могат да бъдат стабилни или нестабилни.


Флексията (сгъването напред) на шийния дял може да предизвика компресионна фрактура на прешленното тяло отпред и лигаментарна увреда (разкъсване) зад прешлена. Понякога могат да се наблюдават фрактури на ставните израстъци или разкъсване на ставните капсули, както и лигаментарни увреди без видими костни промени. В тези случаи с помощта на образната диагностика трябва да се реши дали увредата е стабилна или нестабилна.


Важен тип увреда на шийния гръбнак е т.нар. “камшична” увреда, при която шията принудително и бързо се разгъва и моментално след това се сгъва. Това се случва обикновено при пътни инциденти, когато автомобилът, в който се возят пострадалите, е ударен отзад от друг автомобил, но не само. Симптомите се изразяват в болка при движения, често ирадиираща с изтръпвания по горните крайници. Налице може да бъде още влажна кожа, намалена сетивност под нивото на увредата, както и мускулна слабост или парализа отново под нивото на увредения участък.


Пострадалият трябва да се постави внимателно в специална носилка в хоризонтално положение, така че главата и тялото да се повдигнат едновременно и да не се нарушава позицията на шийните прешлени. Дрехи, възглавници или други подръчни средства трябва да се поставят от всяка страна на шията с цел шиниране, респективно обездвижване и предпазване от допълнителни увреди при пътуването към болницата.


Болките, ирадииращи нагоре по шията и по тила, могат да предизвикат главоболие, безсъние и понякога гадене. В тези случаи се провежда рентгенологично изследване, специално ако болката се провокира от движения. Рентгенологично трябва да се документират позициите, провокиращи болката и откриващи свръхподвижността в съответните прешлени.


Тортиколисът е болезнено състояние, което може да се наблюдава при млади спортисти след насилствено ротаторни движения в шията, например при скачане във вода или при игра с глава във въздуха при футбол. В тези случаи обикновено нервните коренчета, изхождащи от гръбначния мозък, се засягат от моментното компресиране или разтягане, причиняващи рефлекторен спазъм на шийните мускули.


Симптомите се изразяват в болки в шията, в ъгъла между шията и раменете, без ирадиация дистално (надолу) от раменните стави. Тази болка се предизвиква от движения в шийната област. Мускулатурата е нежна и напрегната. Болезнено е ротирането на главата вляво или вдясно, както е влошена и подвижността дорзално в шийния гръбнак.