В условията на гръбначномозъчна травма трябва да се действа много прецизно и по възможност тялото да се лиши от всякакви въртеливи движения. Ако травмата е в шийната област, главата и шията трябва да бъдат обездвижени напълно, за да се предпази от допълнителни увреждания при транспортирането на болния до специализирано звено или при интубация като предоперативна подготовка.


Като цяло при пациентите със спинален шок предизвикан от гръбначномозъчна травма трябва да се търсят и други травматични увреждания. Те най-често настъпват в гръдната клетка, което може да се манифестира с развитие на хеморагичен шок. Терапията започва спешно с вливане на плазмозаместващи, които целят да овладеят настъпила хипотензия.


Също така важно значение има продължителната инфузия на невропротектори и противооточни. Най-добър препарат на избор е метилпреднизолон в доза 30 мг/кг тегло. В продължителния период се прилагат 5,4 мг/кг тегло още няколко дни. Също така много добър ефект има дексаметазон и бетаметазон, които освен кортикостероиди, имат и силно изразено противооточно действие в гръбначния мозък.При по-баналните шийни травми най-често срещаните усложнения са дефицит в неврологичния статус и булбоцервикално разединяване. За целта се постая шийна тракция и се извършва имобилизация с шийна яка за 2-3 месеца.


Фрактури на аксиса – втори шиен прешлен или травмата на палача!

Този вид фрактура в миналото се е наричала фрактурата на палача. Представлява травматична спондилолистеза на втори шиен прешлен, което е специфично счупване на втори шиен прешлен през истмуса, водещо до изразено изкълчване на втори и трети шиен прешлен.


Пациентите имат характерна клинична картина. Тя протича с парестезии, черепна невралгия, единична пареза в крайниците. Възстановяването от тази травма трае около месец, но ако е комбинирана с друга черепно-мозъчна травма може да настъпи внезапно влошаване в клиничната картина.

NEWS_MORE_BOX

 


За диагностичното установяване на проблема се прилагат странични рентгенографии, които визуализират с 95% точност мястото на счупване. При правилна имобилизация и фиксиране с шийна яка, оздравяването може да настъпи в срок до 2-3 месеца, като да се получи пълно костно срастване и коригиране на дефекта.


При усложнените случаи се налага коригиране на травматичния дефект посредством оперативен достъп. Хирургическото лечение обикновено се прилага при нестабилност на шията, липса на костна фузия, травматична дискова херния между втори и трети шиен прешлен с компресия върху гръбначния мозък, се извършва задна фузия на двата прешлена. Много по-рядко се избива достъпът отпред. Премахва се дисковата херния и се стабилизира дефекта с метална пластина, закрепена за телата на прешлените със специални винтове.

 


Счупванията в тораколумбалната зона също са специфични!


Известни са още като счупвания на шофьорския колан. Нарушени са средната и задната колона. При образно изследване с рентгенография се забелязва увеличеното разстояние между два от основните прешленови израстъци, както и хоризонталното раздалечаване на напречните израстъци.
При този тип фрактура се забелязва категоричен натиск, изместване или извъртане. Също така може да има увреждане на гръбначния мозък посредством настъпила ножична травма.


За лечението на тези травматични дефекти в тялото се прилага пълна имобилизация на зоната. Ако пациентът е неврологично нестабилен и се оплаква от липса на сетивност в крайниците, се пристъпва към хирургична интервенция, при която се прилага отбременяване на натиска на мястото на счупване посредством специфична спинална инструментация. Пример е системата за дистракция тип Харингтон.