В битови условия особено често се срещат травмите на главата, шията или гърба. Те представляват особено притеснително състояние, което налага консултация по спешност с медицинско лице за уточняване на последствията от травмата и бъдещото поведение. Травмите на главата често са обвързани с някои леки неврологични отклонения, като замаяност и леко главоболие, но може да са обвързани и с тежка загуба на съзнание и нарушения в основните жизнени функции на организма, поради важните центрове за дишане и сърдечна дейност в мозъка.

 

Травмите на шията и гърба често са свързани с временна неспособност за движение в крайник или са примесени с болков синдром и леко ограничение на движението в дадената област. При всички случаи е необходима консултация с лекар-специалист, който да прецизира настъпилите увреждания и бъдещото поведение за бързо лечение на пострадалите.


 

1. Основни стъпки за поведение при травми в тези зони до пристигането на медицински екип

Сред основните стъпки за поведение е да се уверите, че пострадалият има трите най-важни показателя - съзнание, пулс и дишане. Това се осъществява посредством регулярни въпроси относно индивидуалността на пострадалия. Задават се въпроси от рода на - как се казвате, къде се намирате, знаете ли какво се случи и други.

 

Ако е невъзможно да се извърши словесен контакт, трябва да се извърши проверка на жизнените функции. При възрастни хора това се осъществява посредством натиск в шийната вдлъбнатина, за да се отчете пулсация на сънната артерия и натиск върху лъчевия канал до китката за проверка на пулс в периферните артерии. При бебета и малки деца се проверява сърдечната честота посредством натиск върху вътрешната зона на мишницата. Ако е налице такъв, то трябва да се провери дишането. Поставете ухото си до устата на пострадалия, за да усетите дали има дихателна дейност. Важно е да се знае, че не трябва да се доверявате на движенията в гръдния кош, които невинаги са обвързани с дишане, а могат да бъдат гърчови прояви или напъни за вдишване, ако то е нарушено по някакъв начин.

 

Ако липсват жизнените показателни функции, трябва да се започне моментална дихателна и сърдечна реанимация, докато пристигне екип на спешна медицинска помощ.

 

В условията на тези травми трябва да поместите болния и да го поставите в хоризонтално положение на тялото. Специалистите посочват с особена важност, че поведението на околните трябва да бъде такова, което да подсигури абсолютна неподвижност на главата, крайниците и тялото, където евентуално може да бъде настъпилата увреда. Те препоръчват да се положи тялото в хоризонтално положение и главата да се фиксира с крака, свити в колената на указващия помощ, а тялото да се притисне в рамената с ръце, за да се осъществи и осигури пълна неподвижност на пострадалия до пристигане на медицински екип.

 

2. Кои са основните симптоми при травма на главата?

При травмите на главата се срещат най-стандартните и често срещани симптоми, както и такива, които са скрити, но трябва да се открият. Рани по главата на мястото на нанесената травма често са най-видимият белег за настъпило травматично увреждане над черепа. Също така при закритите травми може да се открие подутина или натъртване в окосмената част на черепа, които са силно болезнени при натиск.

 

Понякога при травми на главата може да се засегне основата на черепа. Тогава се срещат специфичните симптоми за кървене от носа, ушите и устата, независимо че няма директен травматогенен причинител за това върху тях. Другите алтернативни състояния са ликворея през носа и ушите, получаване на синини - хематоми в областта на засягане, синини зад ушите около мястото на мастоидния израстък и болка в регионите на засягане.

 

Сред най-често срещаните симптоми при травма на главата са главоболието, промените в умственото състояние, придружени с гадене или повръщане. Понякога се срещат зрителни нарушения, забавен говор и неправилен пулс на централната сънна артерия.

 

Крайната форма на усложнения при травми на главата е изпадане в безсъзнание. Количествените и качествените нарушения на съзнанието подсказват за настъпила вътречерепна травма, която има основни последствия за инхибиране на основните жизнени функции в човешкия организъм. В условията на тази клинична картина, специалистите съветват да се повика незабавно екип на спешна медицинска помощ и да се поддържа тялото обездвижено. Ако е необходимо, трябва да бъде приложена и сърдечно-дихателна реанимация.

 

3. Кои са най-честите симптоми при травми на шията и гърба?

Най-често срещаните симптоми, които ангажират вниманието на околните, са болка в мястото на травматичното увреждане, гърчови промени с тръпнене в ръцете или краката, както и пълна неподвижност и невъзможност за движение над крайниците. Специалистите съветват в условията на тази клинична картина да се поддържа тялото на пострадалия абсолютно неподвижно, особено в мястото на положената травма, до пристигане на медицински екип, който да транспортира пострадалия до болнично заведение за предприемане на мерки по установяване на уврежданията и лечението им.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Други симптоми, които се срещат при травми в посочените зони, са по-скоро усложнения и последствия от травмата. Както може да има отпадна симптоматика в мускулната функция на крайниците и пълна анестезия на ръцете и краката, така може да има невъзможност за извършване на дейността на мускулите, които изграждат сфинктерите на ануса и пикочния мехур. Механизмът е, че до тях не достига инервационен стимул, предвид мястото на увреждане и прекъсване на сетивността в дисталните отдели. В този порядък се забелязва изпускане на тазовите резервоари - пикочен мехур и ректум.

 

Други усложнения и симптоми за травми на главата са по-скоро обективни и ясно разграничими последствия. Такива са нестандартните позиция на главата, шията или гръбнака при счупвания с разместване на отделните фрагменти. Също толкова ясен и категоричен белег и липсата на съзнание при пострадалите, ако травмата е свързана с внезапни нарушенията в инервацията на сърдечната и дихателната мускулатура, което води до сърдечен и дихателен стоп в извършването на основните жизнени функции. В условията на такива увреди трябва да се започне моментална сърдечно-дихателна реанимация до пристигането на екип на спешна помощ.