Транзиторните исхемични атаки представляват временно нарушение на мозъчния кръвоток, водещо до появата на съответния неврологичен дефицит. За разлика от мозъчния инсулт обаче, симптомите при транзиторните исхемични атаки са напълно обратими в рамките на 24 часа, без да се наблюдават остатъчни неврологични нарушения.

 

Пациентите преживели транзиторна исхемична атака имат 6 до 7 пъти по-висок риск за развитието на мозъчен инсулт. В 50% от случаите той настъпва още в първата година.


 

Кои са рисковите фактори за поява на транзиторните исхемични атаки?

Предразполагащите фактори за възникването на транзиторна исхемична атака и за появата на мозъчен инсулт са едни същи. Сред тях са:

 

 • Атеросклероза – основен рисков фактор, който може самостоятелно да доведе до запушване на съдовия просвет или чрез изменение на функциите на съдовия ендотел да стане причина за формирането на тромботична маса върху атеросклеротично променената съдова стена;
 • Дислипидемия – повишение на холестерола с ниска плътност – т.нар. LDL, намаление на холестерола с висока плътност – HDL, както и повишаване на общия холестерол;
 • Артериална хипертония – рисков фактор за увреда на съдовата стена и изменение на антитромботичните и свойства;
 • Захарен диабет – увреда както на големите, така и на малките кръвоносни съдове;
 • Сърдечносъдови заболявания – остър инфаркт на миокарда, предсърдно мъждене, клапни пороци и др.;
 • Васкулити и васкулопатии – гигантоклетъчен артериит на Хортон, нодозен полиартериит, системен лупус и др.;
 • Хематологични заболявания – коагулопатии и др.;
 • Вродени съдови аномалии;
 • Генетично предразположение;
 • Екзогенни фактори – тютюнопушене, алкохол, медикаменти, наркотици и др.

 

По какъв начин се ограничава мозъчния кръвоток?

Четири са основните пътя, които водят до временно или постоянно нарушение на мозъчното кръвооросяване. Това са:

 

 • Тромбоза – най-често насложен тромб върху атеросклеротично променена съдова стена. Обикновено процесът на запушване настъпва постепенно. Симптомите също се развиват в динамика;
 • Емболизация – откъсване на тромботична маса от кръвоносен съд извън мозъка и попадащ в него с мозъчния кръвоток. Два са основните източници на емболи – от големите мозъчни съдове извън мозъка – каротисна артерия, или от сърцето – при миокарден инфаркт, предсърдно мъждене и др. Симптомите в тези случаи възникват внезапно;
 • Хемодинамични нарушения – свързани с понижение на артериалното налягане. Най-често се наблюдават сутрешно време и съчетават свиване на съдовия просвет и насложен тромб, което води до напълно запушване на кръвоносния съд;
 • Мозъчен ангиоспазъм – състояние на усилена констрикция на съдовете. Наблюдава се при хипертоничните кризи, субарахноидна хеморагия, мигренозен пристъп и др.

Транзиторните исхемични атаки най-често се дължат на микроемболизация или хемодинамично разстройство в съчетание с голяма тромботична маса.

 

Как да разпознаем транзиторната исхемична атака?

Симптомите при транзиторна исхемична атака са на практика неразличими от тези при мозъчен инсулт. Отличава ги единствено кратката им продължителност – най-често няколко минути до час и пълната им регресия впоследствие.

 

Две са основните клинични картини на транзиторната исхемична атака, в зависимост от това коя съдова област на мозъка засяга:

 

1. Каротисен басейн – най-често коровите отдели на средна мозъчна артерия. При тази локализация най-често се наблюдава:

 

 • Преходна мускулна слабост в едната телесна половина – най-често ръката;
 • Изтръпване или мравучкане в едната телесна половина – най-често ръката;
 • Нарушение в говора – завалена реч, трудно разбираема за околните или невъзможно разбиране на речта от самия болен;
 • Зрителни нарушения – внезапна временно настъпваща слепота за едното око или нарушено зрение на едната зрителна половина.

2. Вертебробазиларен басейн – тази локализация е характерна за настъпването на транзиторни исхемични атаки. Причината са съпътстващите дегенеративни изменения в шийните прешлени, които допълнително стесняват просвета на намиращите се там кръвоносните съдове. Най-честите симптоми са:

 

 • Световъртеж, гадене, повръщане, шум в ушите;
 • Нарушена походка;
 • Двойно виждане;
 • Нарушение в говора;
 • Зрителни нарушения – отпадане на едната зрителна половина или слепота;
 • Тилно главоболие;
 • Сетивни и двигателни нарушения – в едната телесна половина или цялото тяло;
 • Внезапни падания.

 

Как се процедира при настъпването на транзиторна исхемична атака?

NEWS_MORE_BOX

 

Поради общата симптоматика с мозъчния инсулт, действията при транзиторна исхемична атака изискват незабавно набиране на спешна помощ.

 

В случаите, когато се касае за транзиторна исхемична атака, невроизобразителните техники не дават никакви патологични промени в мозъчния паренхим, тъй като прекъсването на мозъчния кръвоток е временно и не води до исхемия и некроза на мозъчна тъкан.

 

Познаването на симптомите на транзиторната исхемична атака има важно значение за осъществяването на първична профилактика и намаляване на риска от последващ мозъчен инсулт. Това се осъществява с промяна в начина на живот, прием на определени медикаментиантиагреганти, статини и др., а при необходимост и хирургично лечение за отстраняване на големи тромботични маси.

 

Не всеки мозъчен инсулт се предшества от подобна транзиторна исхемична атака, но когато тя е налице, това е достатъчен алармиращ сигнал, който изисква взимането на незабавни мерки.