Ехокардиографията (ЕхоКГ) е широко използван и силно информативен диагностичен метод в кариологията. Чрез нея се изследват структурата и функцията на сърцето и големите кръвоносни съдове посредством апарати, наречени ехокардиографи, напълно неинвазивно и безвредно.

 

Посредством трансдюсер (ЕхоКГ сонда), разположена в непосредствена близост до сърцето, се насочват и съответно връщат ултразвукови вълни, които изобразяват на екран изследваните от лекаря зони.


 

Оглеждат се: размерите и обемите сърдечните кухини, дебелината на преградите между тях, на сърдечната стена, структурата и функцията на клапите, дебитите изтласканата и останала кръв в сърцето, сърдечната обвивка (перикард) и др.

 

Използва се: ЕХоКг се осъществява от специалист, владеещ технологията и по преценка от лекар. Най- често това става за диагностика на: клапни сърдечни увреждания, инфекциозен eндокардит, тумори на сърцето, сърдечна недостатъчност, кардиомиопатии, сърдечни вродени аномалии, съдови аномалии, перикардити и изливи и др. Днес ехокардиографията е неизменен метод в кардиологията.

 

Видове ехокардиография, информативна стойност и особености на провеждането 

 

Според техниката на провеждане изследването се дели на няколко основни вида:

 • Едноразмерна и двуразмерна ехокардиография;
 • Доплер ехокардиография – с пулсиращ доплер или продължителна вълна, както и цветен доплер. Чрез него се оглежда кръвотокът, дебитите на кухините и съдовете в точно определена зона на сърцето;
 • Стрес-ехокардиография – тогава изследването се прави след натоварване – физическо или медикаментозно, за да се оцени функционалния капацитет на сърцето;
 • Трансезофагиална ехокардиография – когато сърцето се оглежда не чрез поставяне на трансдюсера на предната гръдна стена (трансторакално), а чрез трансдюсер през хранопровода (езофагус).

 

Трансезофагеална ехокардиография /ТЕЕ/ – какво представлява и в кои случаи се предпочита?

При този вид ехокардиография чрез ендоскопска сонда се достига хранопровода. На нейния връх има специален трансдюсер, който достига до нивото на сърцето и главните кръвоносни съдове (около 25 см от устната кухина – зъбите) и позволява по-детайлното им оглеждане. Осъществява се, както като изолирано изследване, така и по време на хирургични манипулации. По-голямата информативна стойност на този метод се дължи на няколко причини:

 • Непосредствена близост до сърцето;
 • Липса на прегражащи структури – гръден кош, бял дроб;
 • По-високи ултразвукови честоти;
 • По-детайлно могат да се огледа аортата и другите кръвоносни съдове.

 

Кога се предпочита трансезофагеалната ехокардиография?

Трансезофагеалната ехокардиография е предпочитан метод при:

 • Инфекциозен ендокардит;
 • Дисекация на аортата;
 • Травма на аортата;
 • Оценка на клапни дефекти;
 • Проследяване следоперативно на клапни протези;
 • Оглед при критично болни;
 • По време на операция или непосредствено след това и др.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Как се провежда изследването и има ли особености в подготовката? 

Пациентът е в легнало положение, обърнат на ляво, а ендоскопската сонда навлиза от устната кухина постепенно до хранопровода на нивото на сърцето. Самата процедура е с продължителност около 30 минути. Извършва се под местна или обща упойка. Усеща се лек дискомфорт, като това зависи от отделния човек и прага му на поносимост. За поготовката е необходимо изследването да се извършва на гладно, след махане на зъбни протези, ако има такива, както и след консултация с анестезиолог предвид плануваните медикаменти, които ще се прилагат.

 

Лекарят е длъжен да обясни на пациента евентуалните рискове от манипулацията: пребледяване, гадене, обилно изпотяване, нарушение в ритъма на сърцето, както и по-сериозните и съответно редки такива: ларингоспазъм, белосдробен оток, пробиване на хранопровода и др.

 

Кога е противопоказано провеждането на изследването?

При вродени или придобити аномалии на хранопровода - стеснение, разширение, след изгаряне или операции; при кървене на стомаха или хранопровода, както и при несъгласие на пациента.