Глюкоза, гликиран хемоглобин, инсулин 

Изключително важно е редовното проследяване развитието на диабета и при необходимост коригиране на терапията във времето. Недобре контролираният диабет се характеризира с влошаване на гликирания хемоглобин. Пациентите с диабет втори тип са изложени на повишен риск от редица усложнения във времето, ако не контролират добре заболяването си - дибетно стъпало, метаболитен синдром, инфекции, диабетна нефропатия и др. Необходима е цялостна промяна в начина на живот - контрол над храненето и консумация на храни с нисък гликемичен индекс, редовно проследяване на диабета и неговото развитие, отказ от алкохол, тютюнопушене, редукция на телесното тегло, респективно BMI (Body Mass Index - индекс на телесната маса), редовна умерена физическа активност и др. В случаите, когато няма наличен все още диабет втори тип, а само инсулинова резистентност, напълно постижима е реверсия на състоянието и непрогресиране към диабет втори тип. Разбира се, във времето, рано или късно, пациентите с инсулинова резистентност е доста вероятно да развият диабет втори тип все пак, но е важно колкото е възможно това да бъде отложено във времето. 

 


Редовни кардиологични прегледи

Пациентите с диабет втори тип често имат и артериална хипертония, тъй като диабетът се съчетава в голяма част от случаите с т.нар. метаболитен синдром. Неконтролираното артериално налягане в повечето случаи е изключително безсимптомно и драстично увеличава риска от кардиоваскуларни инциденти и др. Редовното му проследяване и добър контрол е също една от целите в лечението на диабета. Важно е обаче пациентите да имат правилните знания кога и как да измерват артериалното си налягане, тъй като то се повлиява от редица фактори - дали ви се ходи до тоалетна или не, дали се вълнувате, дали не сте имали достатъчно време в покой, дали си кръстосвате краката и много др. Правилно е артериалното налягане да се измерва в седнало положение, леко облегнат назад, след покой десетина минути. По принцип се измерва на лява ръка, освен, ако не се отчита по-високо налягане на една от двете ръце - при установяване на такава, артериалното налягане се измерва на ръката с по-високо налягане. Редовните доплерови изследвания също са важни за пациентите с диабет, тъй като в много ранен момент може да се установи тромбозиране на съдове и да се предотврати диабетно стъпало и др. Усложнения. 

 

Нефрологични и урологични изследвания 

Важно е периодичното проследяване на бъбречната функция при пациенти с диабет - креатинин, урея, пикочна киселина (метаболитният синдром често включва и хиперурикемия), креатининов клиърънс. Неконтролираният диабет води до т.нар. Диабетна нефропатия с увреждане на проксималните тубули, протеинурия и др. Пациентите с диабет втори тип, особено в случаите, когато не е добре контролиран са изложени на значително по-висок риск от инфекции - много често резистентни уроинфекции. Затова е добре периодично заедно с останалите нефрологични изследвания да се изследва и уринен седимент, който може да покаже протеинурия, да индикира инфекция и др., както и урокултура. 

 

Диабетна полиневропатия 

Диабетната полиневропатия е друго често усложнение на неконтролирания диабет, което може да се развие във времето. Характеризира се с увреждане на множество периферни нерви, загуба на чувствителност в крайниците, парестезии (мравучкане, тръпнене) и др. Веднъж увредени, нервите не могат да бъдат възстановени, но подобряването контрола на диабета и терапията с някои антиконвулсивни средства може да подобри симптоматиката и да предотврати по-нататъшни увреждания. 

 

Диабетна ретинопатия 

Много важно е пациентите с диабет втори тип да бъдат периодично и редовно преглеждани при офталмолог за т.нар. диабетна ретинопатия. Неконтролираният диабет във времето уврежда периферните съдове, както и тези в ретината, което води до оток на ретината и влошаване на зрението - най-често пациентите забелязват замъгляване на зрението. При лош контрол на диабета и непроследяване, може да се стигне до слепота. Подобряването на контрола на диабета и гликирания хемоглобин забавя развитието на състоянието и предотвратява слепота. 

 

Инфекции 

Диабетът е имунокомпроментиращ за пациентите и особено при липса на адекватен контрол, във времето те развиват различни хронични, атипични и резистентни инфекции. Обратно, наличието на рецидивиращи и резистентни инфекции като случайна находка, трябва винаги да навежда на мисълта за диабет, злокачествени заболявания и др. Имунокомпроментиращи състояния. Разбира се, не са толкова редки и лабораторните грешки - затова при установяването на такава атипична и резистентна инфекция е добре да се повтори изследването, за да се потвърди. Често пациентите с диабет втори тип развиват във времето, особено при липса на адекватен контрол, рецидивиращи и по-резистентни и атипични уроинфекции. Лечението им е продължително и изисква проследяване. 

 

Дислипидемия 

Дислипидемията е част от метаболитния синдром, характерен за диабет втори тип и инсулиновата резистентност. Проследяването на липидния профил и редовният прием на статини при изписани такива драстично редуцира риска от кардиоваскуларни инциденти. 

 

Пикочна киселина 

Част от метаболитния синдром е и хиперурикемията. Важно е нейното проследяване и установяване. При по-леките случаи не се налага терапия (напр. Алопуринол), а само строга диета с ограничаване консумацията на месо (особено т.нар. дреболии, кожа, вътрешности), бобови растения (боб, леща, нахут), алкохол, газирани напитки, зелеви растения (зеле, броколи и др.) и др. Нетретираната и неконтролирана хиперурикемия във времето води до подагра и нейните усложнения - уратна нефролитиаза и нефропатия, уратни гастрити и др. 

 

Алцхаймер 

Болестта на Алцхаймер е по-честа при пациенти с дългогодишен неконтролиран диабет. Подобряването на контрола намалява риска. 

 

Депресивни състояния 

Депресията и тревожните разстройства са с по-висока честота при пациенти с диабет втори тип. За много хора на фона на дадено заболяване и неговите усложнения, психичното здраве на личността изглежда маловажна. Това далеч не е така обаче. Пациентите с хронични заболявания по-често имат и суицидни мисли. Ако познавате такива хора, погрижете се за тях.