Какво представлява тънкоиглената аспирационна биопсия на бял дроб?

Тънкоиглената аспирационна биопсия (ТАБ) е една от възможностите за биопсия на белия дроб, която се извършва, за да бъде потвърдено или изключено наличието на рак на белия дроб. Процедурата включва използване на фина куха игла за извличане на тъкан от белия дроб, така че клетки да могат да бъдат изследвани в лаборатория. Наричана също перкутанна биопсия или трансторакална биопсия, ТАБ е най-малко инвазивният метод за вземане на тъканна проба за анализ.

Каква е целта на тънкоиглената аспирационна биопсия на белия дроб?


Тънкоиглената аспирационна биопсия (ТАБ) се извършва, за да бъде определено дали тумор, открит по време на рентгеново изследване на гръдния кош или компютърна томография (КТ), е доброкачествен или злокачествен. Тънкоиглената аспирационна биопсия (ТАБ) се назначава, за да се оцени:

  • Белодробен възел - петно в белия дроб, което е с диаметър 3 cm или по-малко;
  • Белодробна маса - анормално петно, което е по-голямо от 3 cm

В зависимост от състоянието на пациента, ТАБ може да бъде за предпочитане пред отворена белодробна биопсия, която изисква хирургична процедура за отваряне на гръдния кош и вземане на проба от тумора.

Кога се извършва тънкоиглена аспирационна биопсия при съмнения за рак на белия дроб?

Невинаги е възможно да бъде извършена тънкоиглена аспирационна биопсия (ТАБ) и понякога доставчиците на здравни услуги не успяват да получат достатъчно тъкан за изследване. Когато процедурата е възможна, пробата от тънкоиглената аспирационна биопсия ще бъде бързо анализирана от патолог и ще позволи да бъде разбрано дали пациентът трябва да предприеме следващата стъпка и да обсъди лечението на белодробен рак със специалист.

 

Какви са рисковете и противопоказанията за тънкоиглена аспирационна биопсия при рак на белия дроб?

Въпреки че тънкоиглената аспирационна биопсия (ТАБ) на белия дроб предлага множество предимства, има някои недостатъци, които трябва да бъдат взети предвид.

 

Фалшиво положителни резултати

Тънкоиглената аспирационна биопсия (ТАБ) е има висока чувствителност при диагностицирането на рак на белия дроб, но специалистите са установили, че понякога дава фалшиво положителни резултати. Това означава, че понякога показва наличието на рак, въпреки че няма злокачествено заболяване.

 

В проучване е показано, че специфичността на техниката е 81%, което означава, че е имало неправилна диагноза в около 19% от случаите. За да минимизират вероятността от погрешно тълкуване, доставчиците на здравни услуги обикновено използват комбинация от тестове за диагностициране на рак на белия дроб.

 

Недостатъчно взети проби

Проучване, сравняващо тъканни проби, взети в болници, е показало, че в 20% от случаите получените тъканни проби не са достатъчно, за да позволят на специалистите да направят правилен анализ. Когато това се случи, не само пациентът трябва да се подложи на друга процедура, но може да доведе и до забавяне на диагнозата, както и на лечението.

 

За да бъдат потвърдени стадият на рака, генетичните мутации и друга важна информация за определяне на лечението, може да бъдат изискани по-показателини тъканни проби, отколкото доставчиците на здравни услуги могат да получат чрез тънкоиглената аспирационна биопсия.

 

Какви са усложненията от тънкоиглената аспирационна биопсия на белия дроб?

Като цяло тази процедура е по-безопасна от другите методи за вземане на проба за изследване. Възможните усложнения от тънкоиглената аспирационна биопсия на белия дроб, включват:

  • Кървене. Специалистът трябва да информира пациента за всички лекарства, които могат да увеличат кървенето, включително някои хранителни добавки и билкови препарати. Възрастните хора са най-застрашени от кървене (белодробен кръвоизлив);
  • Пневмоторакс. Известна степен на наличие на въздух в плевралното пространство, известно пневмоторакс, се съобщава при до 54% от пациентите, подложени на тънкоиглената аспирационна биопсия на белия дроб. Ако възникне пневмоторакс, може да се наложи поставянето на гръдна тръба или аспирация на свободния въздух в гръдната кухина;
  • Засяване на тумор. Съществува хипотетичен риск тънкоиглената аспирационна биопсия да доведе до поява на тумор. Някои от клетките, отстранени чрез биопсията, могат да останат по протежение на хода на иглата, докато тя се отстранява. Ако това се случи, клетките могат да растат на мястото, където са били отложени, и да дадат началото на нов тумор. Рискът от това е изследван най-широко при случаи на рак на гърдата, но има опасения, че това може да бъде и усложнение, свързано и с биопсии на рак на белия дроб.

Референции:
1. Shyamala K, Girish HC, Murgod S. Risk of tumor cell seeding through biopsy and aspiration cytology
2. Boskovic T, Stanic J, Pena-karan S, et al. Pneumothorax after transthoracic needle biopsy of lung lesions under CT guidance
3. Sangha B, Hague C, Jessup J, O’Connor R, Mayo J. Transthoracic Computed Tomography-Guided Lung Needle Biopsy: Comparison of Core Needle and Fine Needle Aspiration Techniques