Тютюнопушенето и умерената до висока консумация на алкохол се отразяват негативно на преживяемостта сред пациентите с не-ходжкинов лимфом, показва европейско проучване. Знае се, че те са рискови фактори за редица заболявания, обяснява д-р Ренато Таламини в интервю за  Reuters Health. Наличието на такива заболявания може да увеличи токсичността на препаратите, използвани в лечението на рака - евентуална пречка за неговото третиране.

Въз основа на проучване от 268 пациента, обхванати за 20-годишен период, като всеки случай е проследен средно до 5 години. Преживяемостта през тези 5 години е 70% по-ниска сред пушачи и 69% по-ниска сред консуматори на алкохол в умерени до високи дози.

Специалисти съветват пациенти с не-ходжкинов лимфом да прекратят употребата на цигари и алкохол с оглед  прогнозата на това заболяване.