Тежък комбиниран имунодефицит (ТКИД) представлява група от редки наследствени нарушения, причинени от мутации в различни гени, участващи в развитието и функцията на имунните клетки, които се борят с инфекциите. Бебетата с ТКИД изглеждат здрави при раждането, но са силно податливи на тежки инфекции.


Какво представлява В-положителен, NK-отрицателен тежък комбиниран имунодефицит (T-B+NK-ТКИД)?

Т-отрицателен, В-позитивен, NK-отрицателен тежък комбиниран имунодефицит (ТКИД) е вид имунен дефицит, който възниква, когато Т-клетките и NK клетките (клетките естествени убийци) не могат да реагират на растежни фактори (цитокини), които са необходими за тяхното развитие и оцеляване в тялото.Най-честата причина за T-B+NK-ТКИД е Х-свързано генетично нарушение, причинено от мутирал ген IL2RG, открит в Х-хромозомата. Генът IL2RG кодира протеиновата гама субединица (γc) на цитокиновите рецептори за интерлевкин (IL-) 2, IL-4, IL-7, IL-9, IL-15 и IL-21. Този цитокинов рецептор е дефектен при момчета с Х-свързан тежък комбиниран имунодефицит и не може да изпраща сигнали от растежните фактори, необходими за създаването на функционални Т-клетки и NK клетки. В-клетките при тези пациенти също са нефункционални без помощта на Т-клетките.


T-B+NK-ТКИД може да бъде причинен и от автозомно-рецесивни мутации в гена JAK3. Както при Х-свързания тежък комбиниран имунодефицит, Т-клетките и NK клетките в тялото се нуждаят от протеина JAK3, за да реагират на растежните фактори, необходими за тяхното развитие и оцеляване в организма. Сега е известно, че дефектите в гена JAK3 причиняват повечето автозомно-рецесивни случаи на T-B+NK-ТКИД.


Какво представлява В-отрицателен, NK-позитивен тежък комбиниран имунодефицит (T-B-NK+ТКИД)?

Т-отрицателен, В-отрицателен, NK-позитивен тежък комбиниран имунодефицит (T-B-NK+ТКИД) се причинява от дефект както в Т, така и в В-клетките, но не и в NK клетките. Т-клетките и В-клетките в тялото се нуждаят както от растежни фактори, така и от експресия на антигенен рецептор, за да се развият и оцелеят. Всяка Т-клетка или В-клетка разпознава уникален антиген (част от нахлуващи бактерии, гъбички или вируси) чрез своя специфичен антигенен рецептор.

 

Клетъчната машина, необходима за производството на уникален антигенен рецептор, включва рекомбиназа активиращи гени 1 (RAG1) и 2 (RAG2). Множество мутации в RAG1 или RAG2 водят до липсващ или нефункционален протеин, причиняващ T-B-NK+ТКИД. Ако мутация причинява намалена функция на протеините RAG1 или RAG2, тогава може да възникне други нетипични форми на ТКИД.


Други по-редки причини за Т-отрицателен, В-отрицателен, NK-позитивен тежък комбиниран имунодефицит (T-B-NK+ТКИД) възникват в резултат на дефекти в други гени, които също са необходими за производството на антигенния рецептор, включително DCLRE1C гена, който кодира протеина Artemis.


Библиография:
Hernandez-Trujillo V. New genetic discoveries and primary immune deficiencies
Cirillo E, Giardino G, Gallo V, D’Assante R, Grasso F, Romano R, Lillo CD, Galasso G, Pignata C. Severe combined immunodeficiency-an update
Sullivan KE, Stiehm ER, eds. Stiehm’s Immune Deficiencies. 1st ed.