Тензионният тип главоболие е най-често срещаният вид първично главоболие, т.е такова, при което не се открива подлежаща органична причина, която би обяснила неговото възникване. Заема средно 40-60% от всички видове главоболия. Често причина за неговата поява е усиленият психически стрес. Въпреки по-често лекото болково усещане, персистирането на симптомите и повторната им поява могат да доведат до допълнително емоционално изтощение и ограничение на нормалното ежедневно функциониране на пациентите. Това налага нуждата от добро познаване на симптомите и адекватно лечение, а при необходимост и от профилактика на нови болкови пристъпи.

 

На какво се дължи тензионният тип главоболие?


Не е ясна все още конкретната причина, отговорна за поява на този тип главоболие. Отдава се роля на усиления мускулен тонус на перикраниалната мускулатура, т.е нейната недостатъчна релаксация, което води до притискане на намиращите се там малки кръвоносни съдове и отделянето на болкови субстанции. От друга страна се приема наличието на нарушение в централния механизъм на контрол на болката и понижаване на прага за болково усещане.

 

Няколко са основните провокиращи фактори, които се спрягат с възникването на тензионния тип главоболие, а именно:

 • Стрес;
 • Преумора;
 • Излагане на изпарения;
 • Усилено умствено напрежение;
 • Менструация;
 • Климатични промени;
 • Нарушение в съня;
 • Прекомерен прием на алкохол и медикаменти;
 • Тревожност, депресия и др.

Кога възниква тензионният тип главоболие и кои хора засяга?

 

Заболяването може да се развие във всяка възраст. Често първа изява се наблюдава още в юношеска възраст, с пик на поява около 40-49 годишна възраст и след това постепенно намаляване на честотата. При жените заболяването има лек превес, в сравнение с мъжката популация. По-често засегнати са и хората свързани с умислено умствено напрежение.

 

Как се проявява тензионният тип главоболие?

 

В зависимост от честотата на поява на симптомите, тензионният тип главоболие се дели на епизодично – при наличие на поне 10 болкови епизода, с продължителност до 15 дни в месеца и хронично – когато се наблюдава главоболие в повече от 15 дни в месеца.

 

Няколко са основните характеристики на тензионния тип главоболие, които едновременно с това го отличават от останалите форми на първично главоболие, например мигренозното, а именно:

 

 • Притискаща или стягаща, НЕ-пулсираща болка;
 • Често от двете страни – челно, тилно, темпорално. Може да обхваща цялата глава като в „каска”;
 • Болка или стягане в областта на тила, а в някои случаи и болка в областта на рамото, между лопатките и др.;
 • Болката е лека до умерена по тежест в повечето случаи;
 • Болката трае от 30 мин. до 7 денононощия;
 • Болката НЕ се засилва от физическа активност;
 • Болката НЕ се придружава от гадене или повръщане;
 • Болката НЕ се придружава от фотофобия (чувствителност към светлина) и фонофобия (чувствителност към шум);
 • Болката НЕ се дължи на друго придружаващо заболяване.

 

Как се поставя диагнозата?

 

Диагнозата се базира най-вече на клиничната оценка и анамнезата за характера на болката. В някои случаи се налагат допълнителни изследвания, с цел отхвърляне съмнението за наличие на подлежащо заболяване.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Какво е лечението на тензионния тип главоболие?

Преди всичко е необходимо да се ограничат максимално провокиращите фактори на главоболието, например стресът. Добър ефект може да се постигне с помощта на различни техники за релаксация – масаж, йога, акупунктура, регресия и др.

 

За овладяване на острата болка се използват нестероидни противовъзпалителни – ацетилсалицилова киселина, ибупрофен, напроксен и др. За овладяване на повишения мускулен тонус се използват и миорелаксанти.

 

В случаите, когато е висока честотата на пристъпите – от 2 до 15 дни в месеца, е уместно прилагането на профилактично лечение. То включва трициклични антидепресанти, които овладяват едновременно болката и повишения мускулен тонус, както и някои антиконвулсанти.